Politika e privatësisë së faqes në internet

1. Fushëveprimi

Kjo politikë e privatësisë në faqen e internetit vlen për mbledhjen e të dhënave personale të cilat janë mbledhur në faqen tonë të internetit https://ks.eos-solutions.com dhe vlen për të dhënat që përpunohen më tej nga EOS Matrix DOOEL.

2. Mbledhja, ruajtja dhe përdorimi i të dhënave personale

2.1. Kur ju vizitoni faqën e internetit

Kur vizitoni faqen tonë të internetit https://ks.eos-solutions.com/, shfletuesi juaj automatikisht dërgon informacione në serverin tonë të internetit, i cili ruhet përkohësisht në një skedar dhe fshihet automatikisht pas 3 ditësh. Informacioni i dërguar në faqen tonë të internetit përfshin:

 • IP adresa
 • Data dhe koha e hyrjës
 • Emri dhe URL-ja e skedarit të marrë
 • Faqja e internetit nga e cila ka ndodhur hyrja (URL e referuesit)
 • Faqja e internetit e marrë nga faqja jonë e internetit
 • Shfletuesin marrës, sistemin operativ dhe emrin e ofruesit tuaj të hyrjes nëse është e mundur.

Informacioni i mbledhur përdoret për qëllimin e sigurimit të përdorimit të rehatshëm të faqës sonë të internetit dhe analizimit të sigurisë dhe stabilitetit të sistemit.
Ne nuk i përdorim informacionet e dërguara në faqen tonë të internetit për ndonjë qëllim tjetër.

2.2. “Cookies”

Ashtu si shumica e ueb sajteve, ne përdorim kukit kur hyni dhe shfletoni ueb sajtin tonë për ta bërë vizitën tuaj sa më komode dhe efektive që të jetë e mundur. Kukit janë skedarë të vegjël që krijohen nga ueb sajti dhe ruhen automatikisht në shfletuesin e pajisjes tuaj (laptop, tablet, telefon të mençur ose të ngjashme). Kukit nuk dëmtojnë pajisjen tuaj dhe nuk përmbajnë asnjë virus, trojanë ose softuerë të tjerë keqdashës. Informacioni i prodhuar në lidhje me pajisjen specifike të përdorur ruhet në kuki. Megjithatë, kjo nuk do të thotë që ne direkt marrim njohuri për identitetin tuaj nëpërmjet kësaj. 

Përdorimi i kukive shërben, për një gjë, për ta bërë shfrytëzimin e ofertës sonë më të këndshme për ju. Për shembull, ne përdorim të ashtuquajturat kukit e sesioneve për të kuptuar që ju keni vizituar tashmë faqe individuale në ueb sajtin tonë. Këto fshihen automatikisht pasi të keni lënë ueb sajtin tonë. Po ashtu, për të optimizuar lehtësinë e përdorimit, ne gjithashtu përdorim kukit e përkohshme, të cilat ruhen në pajisjen tuaj për një periudhë të caktuar kohore. Nëse përsëri vizitoni ueb sajtin për të përdorur shërbimet tona, automatikisht do të njihet se tashmë na keni vizituar dhe hyrjet dhe parametrat që keni bërë do të njihen automatikisht në mënyrë që të mos keni nevojë t'i futni ato përsëri.

Kukit ndahen në katër kategori "Të domosdoshme", "Statistika", "Komoditeti" dhe "Marketingu". 
Kukit e domosdoshme kërkohen për operimin dhe funksionet themelore të ueb sajtit tonë. Ato mundësojnë funksionimin përkatës të sigurisë së ueb sajtit tonë. 

Kukit statistikore përdoren për të përmirësuar ofertën tonë dhe për të siguruar një dizajn të bazuar në nevoja dhe optimizim të vazhdueshëm të ueb sajtit tonë. Për këtë, ne mbledhim të dhëna anonime për statistika dhe analitikë, për shembull, për të përcaktuar trafikun e sajtit, statistikat e shikimit të faqes, sjelljen e përdoruesit dhe për të përshtatur dhe përmirësuar përmbajtjen tonë dhe përvojën e ueb sajtit. 

Kukit e komoditetit përdoren për të lehtësuar përdorimin e ueb sajtit tonë. Nëse përsëri vizitoni këtë ueb sajt për të përdorur shërbimin tonë, automatikisht do të njihet se tashmë na keni vizituar dhe hyrjet dhe parametrat që keni bërë do të njihen automatikisht në mënyrë që të mos keni nevojë t'i futni ato përsëri. Për shembull, përmes kësaj, nuk do të keni nevojë që secilën herë të ri-fusni përsëri të dhënat tuaja të përdoruesit, por ju do të keni qasje në të dhënat e futura tashmë kur vizitoni ueb sajtin përsëri.
Ne përdorim kukit e marketingut në mënyrë që të mund t'ju ofrojmë përmbajtje përkatëse dhe të bazuara në interes kur vizitoni ueb sajtin tonë.

Të dhënat e përpunuara përmes kukive të domosdoshme janë për qëllimet e deklaruara për mbrojtjen e interesave tona legjitime në pajtim me nenin 5, paragrafi 1 e Ligjit për Mbrojtjen e të Dhënave Personale – Nr.06/L-082,, siç është funksionimi i duhur i sajtit. 

Të dhënat e mbledhura dhe të përpunuara përmes kukive të komoditetit, statistikave dhe marketingut bëhen sipas pëlqimit tuaj të dhënë, në pajtim me nenin 5, paragrafi 1 e Ligjit për Mbrojtjen e të Dhënave Personale – Nr.06/L-082, për qëllime të shërbimit të përmbajtjes së personalizuar, për qëllime statistikore që synojnë të përmirësojnë përvojën e përdoruesit dhe qëllime të marketingut. Për këto, ju mund të ndryshoni/tërhiqni pëlqimin tuaj në çdo kohë duke klikuar në parametrat për Ndryshimin e Kukive (Change Cookies) në pjesën e poshtme të ueb sajtit.

Menaxhimi i kukive

Shumica e shfletuesve pranojnë kukit në mënyrë automatike. Sidoqoftë, shfletuesi juaj mund të konfigurohet në atë mënyrë që asnjë kuki të mos ruhet në kompjuterin tuaj ose një mesazh njoftimi të shfaqet gjithmonë para se të vendoset një kuki e re. Secili shfletues ndryshon në varësi të mënyrës se si i menaxhon parametrat e kukive. Kjo përshkruhet në menynë e Ndihmës (Help) të secilit shfletues, ku shpjegohet se si të ndryshoni parametrat e kukive tuaj. Ndiqni lidhjet e dhëna më poshtë në varësi të shfletuesit që jeni duke e përdorur:

Deaktivizimi i plotë i kukive, megjithatë, mund të bëjë që ju të mos mund të përdorni të gjitha tiparet e ueb sajtit tonë.

Ne përdorim kukit e mëposhtme:

të domosdoshme

Emri Kuki për Sesion të Java
Furnizues Pronari i këtij ueb sajti
Qëllimi Kjo kuki përdoret nga serveri i aplikacionit. Është esenciale për punën e duhur të softuerit të aplikacionit. Nuk ruan asnjë të dhënë personale. 
Emri i kukit jsessionid
Kohëzgjatja e kukit Kuki e sesionit – fshihet pas të keni braktisur shfletuesin tuaj.

 

Emri cookieconsent_status
Furnizues Pronari i këtij ueb sajti
Qëllimi Kuki e domosdoshme për të ruajtur informacionin që banderola e kukit është konfirmuar.
Emri i kukit cookieconsent_status
Kohëzgjatja e kukit 60 ditë

komoditeti

Emri VIZITOR
Furnizues Pronari i këtij ueb sajti
Qëllimi Ne e përdorim këtë kuki për të ofruar përmbajtje të personalizuar.
Emri i kukit VISITOR
Kohëzgjatja e kukit Kuki e sesionit – fshihet pasi të keni braktisur shfletuesin tuaj

 

Emri Vizitor i RI
Furnizues Pronari i këtij ueb sajti
Qëllimi Ne e përdorim këtë kuki për të ofruar përmbajtje të personalizuar.
Emri i kukit new_visitor
Kohëzgjatja e kukit 1 ditë

statistikore

Emri nmstat
Furnizues Siteimprove GmbH
Qëllimi Kjo kuki përdoret për të ndihmuar regjistrimin e përdorimit të ueb sajtit nga vizitori.
Përdoret për të mbledhur statistika në lidhje me përdorimin e sajtit, siç është koha kur vizitori e ka vizituar sajtin herën e fundit.
Ky informacion përdoret më pas për të përmirësuar përvojën e përdoruesit në ueb sajt. Kuki Siteimprove Analytics përmban një ID të krijuar në mënyrë të rastësishme, e cila përdoret për të njohur shfletuesin kur vizitori lexon një faqe. Cookie nuk përmban asnjë informacion personal dhe përdoret vetëm për analitikë të uebit.
Emri i kukit nmstat
Kohëzgjatja e kukit E qëndrueshme – skadon pas 400 ditësh

 

Emri AWSELB
Furnizues Siteimprove GmbH
Qëllimi Cookie AWSELB siguron që të gjitha shikimet e faqeve për të njëjtën vizitë (sesionin e përdoruesit) të dërgohen në të njëjtin pikë. Kjo na mundëson të përcaktojmë sekuencën e shikimeve të faqeve të një përdoruesi të nevojshme për veçori si ndjekja e sjelljes dhe gypat.
Emri i kukit AWSELB
Kohëzgjatja e kukit E qëndrueshme – skadon pas 400 ditësh

marketing

Emri siteimproveses
Furnizues Siteimprove GmbH
Qëllimi

Kjo kuki përdoret vetëm për të ndjekur sekuencën e faqeve të cilat një vizitor i shikon gjatë një vizite në sajt.

Ky informacion mund të përdoret për të krijuar Udhëtimet e Përdoruesve (User Journeys) dhe për t'u mundësuar vizitorëve që të gjejnë më shpejt informacionin përkatës.

Emri i kukit siteimproveses
Kohëzgjatja e kukit Kuki e sesionit – fshihet pasi të keni braktisur shfletuesin tuaj

2.3. Mjetet e analizës

Faqja jonë e internetit përdor masa gjurmuese për tu siguruar që ajo është hartuar sipas kërkesave dhe optimizuar për përdorim.

2.2.1. “Siteimprove” analitikët

Kjo faqe e internetit përdor analitikët “Siteimprove“, një shërbim analitik në internet i ofruar nga Siteimprove. Analitikët “siteimprove“ përdorin “cookies” për të ndihmuar EOS Matrix DOOEL të analizojë se si vizitorët përdorin faqen e internetit. Informacioni i gjeneruar nga “cookies” në lidhje me përdorimin e vizitorëve në faqen e internetit do të ruhet dhe përpunohet nga Siteimprove në serverat në Danimarkë.

IP adresat anonimizohen në mënyrë të pakthyeshme para se të dhënat të vihen në dispozicion në “Siteimprove Analytics” ose “Intelligence Suite” për EOS.

 • “Cookies” të sesionit që kërkohën për operimin e faqes së internetit.
  Këto “cookies” ruhen automatikisht në server nga PHP për secilin përdorues. Si rregull, ato fshihen pas 20 minutash pasiviteti të përdoruesit në faqen e internetit.
 • “Cookies" promovimi
  EOS gjithashtu përdor “cookies” për promovime të caktuara që ruhen përtej kohëzgjatjes së një seance të caktuar (“cookies” të vazhdueshme). Këto përdor “cookies” sigurojnë - përveç tjerash - që juve ju shfaqen promovimet një herë dhe jo në mënyrë të përsëritur. “Cookies” mbeten të ruajtura në shfletuesin tuaj derisa t'i fshini ato. Sigurisht që mund të konfiguroni shfletuesin tuaj në mënyrë që “cookies” të mos ruhen në hard diskun tuaj. Detajet se si të ndryshoni cilësimet e “cookies” në shfletuesin tuaj mund të gjenden në seksionin e ndihmës së shfletuesit tuaj.

2.4. Videot e Youtube

Faqja jonë e internetit përmban lidhje me video nga “YouTube” L.L.C, Cherry Ave 901, San Bruno, CA 94066, SHBA. Nëse vizitoni një faqe në faqen tonë të internetit që përmban një video të tillë, një lidhje e drejtpërdrejtë është krijuar midis shfletuesit tuaj dhe serverit YouTube pasi të keni aktivizuar videon.

Youtube merr informacionin që keni vizituar faqen tonë të internetit me IP adresën tuaj. Nëse klikoni në linkun e videos, IP adresa juaj do të përcillet në Youtube.

Dëshirojmë të theksojmë se si ofruesi i faqes sonë, ne nuk kemi njohuri për përmbajtjen e të dhënave të transmetuara ose për përdorimin e tyre nga YouTube. Për më shumë informacion në lidhje me përdorimin e të dhënave nga YouTube, lexoni politikën e privatësisë së YouTube (https://www.youtube.com/).

3. Siguria e të dhënave

Brenda vizitës në faqen e internetit, ne përdorim metodën e përhapur SSL (secure socket layer) në lidhje me nivelin më të lartë të kriptimit të mbështetur nga shfletuesi juaj. Në përgjithësi, ky është kriptim 256-bit. Nëse shfletuesi juaj nuk mbështet kriptimin 256-bit, në vend të kësaj ne biem në teknologjinë 128-bit v3. Ju mund të shihni që një faqe e caktuar në internet në prezencën tonë të internetit po transmetohet në formë të koduar nga tasti i mbyllur ose ikona e kyçit në shiritin e poshtëm të gjendjes të shfletuesit tuaj.

Ne gjithashtu marrim masa të përshtatshme teknike dhe organizative të sigurisë për të mbrojtur të dhënat tuaja nga manipulimet aksidentale ose të qëllimshme, humbje të pjesshme ose të plotë, shkatërrim ose qasje të paautorizuar nga palët e treta. Masat tona të sigurisë përmirësohen vazhdimisht në përputhje me zhvillimet teknologjike.

4. Përditësimi dhe ndryshimi i kësaj politike të privatësisë

Kjo politikë e privatësisë aktualisht është e vlefshme dhe u përditësua për herë të fundit në Korrik 2020.

Mund të jetë e nevojshme që kjo politikë e privatësisë të ndryshohet për shkak të përmirësimeve në faqen tonë të internetit; ofertave përmes faqes sonë të internetit ose për shkak të kërkesave të ndryshuara ligjore ose zyrtare. Politika aktuale e privatësisë mund të merret nga faqja jonë e internetit në https://ks.eos-solutions.com/ dhe të shtypet në çdo kohë.

PARAMETRAT E KUKIT

Në ueb sajtin tonë ne përdorim kukit për t'ju mundësuar që të keni vizitën më të mirë të mundshme në ueb sajt. Këto përfshijnë kukit që janë të nevojshme për funksionimin e ueb sajtit, ato që përdoren vetëm për qëllime statistikore anonime, kukit që përdoren për parametra komoditeti dhe kukit që përdoren për t'ju siguruar përmbajtje të personalizuar dhe të bazuar në interes. Ju mund të vendosni vetë nëse doni të lejoni përdorimin e kukive për statistika, komoditet dhe marketing. Përveç kësaj, ju mund të ndryshoni/tërhiqni pëlqimin tuaj në çdo kohë duke klikuar në parametrat për Ndryshimin e Kukive (Change Cookies) në pjesën e poshtme të ueb sajtit. Informacione shtesë mund të gjenden në Politika e Privatësisë.

E domosdoshme

Ne përdorim kukit e domosdoshme. Këto kuki janë të domosdoshme për operimin dhe funksionet themelore të ueb sajtit. Në veçanti, ato mundësojnë funksionimin përkatës të sigurisë së ueb sajtit tonë.
Për kukit të cilat i përdorim ne mund të lexoni këtu.

Komoditeti

Nëse lejoni kukit për komoditet, ne mund ta bëjmë më të lehtë për ju përdorimin e sajtit tonë. Nëse përsëri vizitoni ueb sajtin për të përdorur shërbimet tona, automatikisht do të njihet se tashmë na keni vizituar dhe hyrjet dhe parametrat që keni bërë do të njihen automatikisht në mënyrë që të mos keni nevojë t'i futni ato përsëri. Për shembull, përmes kësaj, nuk do të keni nevojë që secilën herë të ri-fusni përsëri të dhënat tuaja të përdoruesit, por ju do të keni qasje në të dhënat e futura tashmë kur vizitoni ueb sajtin përsëri. 
Për kukit të cilat i përdorim ne mund të lexoni këtu.

Statistika

Ne përdorim kuki statistikore për të përmirësuar ofertën tonë dhe për të siguruar një dizajn të bazuar në nevoja dhe optimizim të vazhdueshëm të ueb sajtit tonë. 
Për këtë, ne mbledhim të dhëna anonime për statistika dhe analitikë, për shembull, për të përcaktuar trafikun e sajtit dhe sjelljen e përdoruesit dhe për të përshtatur dhe përmirësuar përmbajtjen tonë dhe përvojën e ueb sajtit. 
Për kukit të cilat i përdorim ne mund të lexoni këtu.

Marketingu

Ne përdorim kukit e marketingut në mënyrë që të mund t'ju ofrojmë përmbajtje përkatëse dhe të bazuara në interes kur vizitoni ueb sajtin tonë. 
Për kukit të cilat i përdorim ne mund të lexoni këtu.