EOS Group is an international expert in receivables management.

Mbresëlënës në menaxhimin e detyrimeve tuaja të prapambetura.

Ne bëjmë që paraja juaj të qarkullojë.

Ne jemi ekspertë në fushën e menaxhimit ndërkombëtar të llogarive të arkëtueshme: mbledhje me besim, blerja e borxhit dhe ndarja e proceseve të biznesit. Me shërbime të përshtatura për B2B dhe B2C.

Ne krijojmë zgjidhje me mundësi fitim-fitim që qarkullojnë paratë tuaja, në mënyrë që t’ju përshtatet juve dhe klientëve tuaj. Sepse ne e dimë që debitorët e sotëm janë klientët e së nesërmes. Dhe ju mund të përqëndroheni tek rritja e kompanisë tuaj në të ardhmen. Tingëllon bukur? Na kontaktoni.

Talentet dhe teknologjitë tona punojnë në mbarë botën.

Krerët që mbështesin talentet tona.

Drejtoresha menaxhuese
Katerina Bosevska ka një Ph.d në Ekonomike, me një të kaluar të fortë menaxheriale, njohuri të gjera në praktikën e biznesit vendas dhe komunitetin e biznesit. Gjatë karrierës së saj profesionale ajo ka bashkëpunuar me shumë kompani të huaja, ka zhvilluar dhe zbatuar projekte me partnerë e bashkëpunëtorë vendas dhe të huaj. Ajo iu bashkua familjes EOS Matrix më 01.11.2005, si Shefe Financiare e EOS Matrix në Maqedoni.

Udhëheqëse e Zhvillimit të Biznesit
Verica Hadzi-Smilevska ka qenë pjesë e EOS Matrix Maqedonisë që nga viti 2010 kur ajo filloi karrierën e saj në EOS nëpërmjet Programit të Trajtimit të Menaxhimit. Përpara se të merrte pozicionin e Udhëheqëses së Zhvillimit të Biznesit, ajo ka punuar në pozicione në Njësinë e Operacioneve dhe Biznesit në EOS. Verica ka një Master në Administrim Biznesi.

Udhëheqëse e Departamentit Juridik
Pamela Veljanoska është pjesë e EOS Matrix në Maqedoni që nga prilli 2015 në pozicionin e Udhëheqëses së Departamentit Juridik. Ajo e ka filluar karrierën e saj në firmën ligjore të njohur “PEPELJUGOSKI” dhe ka 5 vjet përvojë pune. Në tetor të vitit 2013 ajo morri një certifikatë për dhënien e provimit të avokatisë dhe në dhjetor të vitit 2013 ajo mori një certifikatë për provimin e kaluar si përfaqësuese e të drejtave të pronës intelektuale. Si pjesë e ekipit EOS Matrix në Maqedoni, Pamela është përgjegjëse për përfaqësimin dhe mbrojtjen e të drejtave dhe interesave juridike të kompanisë, menaxhimin dhe përmirësimin e Departamentit Juridik të kompanisë dhe menaxhimin e procesit të mbledhjes ligjore të borxheve.

Udhëheqëse e Mbledhjeve të arkëtimeve
Maja Koteska ka qenë pjesë e EOS Matrix në Maqedoni që nga themelimi i kompanisë në vitin 2003. Ajo e ka fituar eksperiencën e saj të pasur në fushën e mbledhjes së borxheve nëpërmjet njohurive praktike dhe krijimit të shumë proceseve të suksesshme të grumbullimit në Departamentin e Operacioneve të kompanisë. Në shkurt të vitit 2009 ajo u emërua në pozicionin e Menaxheres së Mbledhjeve dhe për momentin ajo mban pozicionin e Udhëheqëses së Mbledhjeve në departamentin e Operacioneve. Ajo e ka kryer shkollimin e saj në Fakultetin Ekonomik në Universitetin Ss. Cyril dhe Methodius, në fushën e Menaxhimit të Biznesit.     

Udhëheqëse e Financës
Aleksandra Krajceska ka qenë pjesë e EOS Matrix në Maqedoni që nga tetori 2009 kur ajo e nisi në pozicionin e analistes financiare në Departamentin e Financës. Ajo e filloi karrierën e saj në kompaninë e njohur të auditimit KPMG në Maqedoni dhe ka 10 vjet eksperiencë si auditore e lartë. Aleksandra Krajceska është e diplomuar për ekonomi. Si pjesë e ekipit tonë EOS ajo është përgjegjëse për përgatitjen e raporteve financiare si dhe për analizat financiare të të dhënave që kanë lidhje me biznesin e kompanisë. Në mars të vitit 2015 ajo u rrit në detyrë si Udhëheqëse e Financës dhe Raportimit.

Menaxheri i Njësisë së Informacionit për Biznesin
Dimitar Grizev ka një master shkencor në ekonomi. Ai e filloi karrierën e tij në Bankën Stopanska në vitin 2003. Në maj të vitit 2006 ai u bë pjesë e ekipit EOS Matrix. Dimitar ka aftësi të jashtëzakonshme analitike dhe logjikë biznesi. Ai ka vite përvojë në përgatitjen e analizave të biznesit dhe raporteve operative në EOS, për menaxhimin si dhe nevojat e klientëve.