Ne ju mbajmë të përditësuar

Të gjitha Njoftimet për Shtyp

Titulli
Data e Botimit
  • Vlera të reja të larta në të ardhura dhe EBITDA
  • Investim i fortë në blerje të borxhit: zhvillim i mëtejshëm për t'u bërë investues financiar global
  • "Krahas blerjes së borxhit të siguruar, ne do të zgjerojmë qenësisht biznesin e siguruar të pasurive të paluajtshme"

  Hamburg, Gjermani; 16 korrik 2019 – Grupi EOS me seli qendrore në Hamburg ka rritur të ardhurat e tij në vitin financiar 2018/19 me 2,3 përqind në 813,7 milion euro. Fitimi para interesave, tatimeve dhe amortizimeve (EBITDA) u rrit në 283,6 milion euro. Në këtë mënyrë, ofruesi ndërkombëtar i shërbimeve financiare individuale, i cili i përket Grupit Otto, mundi të regjistronte një rekord të ri në të dy treguesit kyç të përformancës. Një nga arsyet kryesore të këtij  zhvillimi pozitiv ishte investimi i madh në blerjen e portofolave të pasiguruara dhe të siguruara të borxhit: në vitin e kaluar financiar EOS ka investuar 668 milion euro në borxhe dhe pasuri të paluajtshme dhe u zhvillua gjithnjë e më tepër në një investues financiar global.

  Investimi i madh në blerje të borxhit vazhdon

  "Jam shumë i kënaqur me një vit financiar jashtëzakonisht të kënaqshëm", thotë Klaus Engberding, drejtor i bordit ekzekutiv i Grupit EOS. "Si për të ardhurat, ashtu dhe për fitimin kemi arritur një nivel të shkëlqyer. Pavarësisht harmonizimit të vitit financiar në vitin paraardhës*, ne ishim në gjendje të rritnim të ardhurat e Grupit EOS. Kjo është një shenjë e qartë e rritjes së qëndrueshme të biznesit tonë", vazhdoi Engberding. "Krahas blerjes së borxhit të siguruar, ne do të zgjerojmë qenësisht biznesin e siguruar të pasurive të paluajtshme. Me teknologjitë tona të lëvizura nga të dhënat, ne mund t'i vlerësojmë dhe përpunojmë në mënyrë optimale borxhet – baza perfekte për të vazhduar të investojmë fort në blerjet globale të borxheve."

  Grupi EOS përbëhet nga më shumë se 60 kompani në 26 vende dhe punëson më shumë se 7500 punonjës. Nëpërmjet një rrjeti partneri, EOS u ofron 20 000 klientëve të tij shërbime smart në 180 vende në mbarë botën.

  Vështrim i përgjithshëm i treguesve kyç të performancës:

   

   

  2018/19

  2017/18

  Të ardhurat e shitjeve

  (milion €)

  nga të cilat
  Gjermania

  Evropa Perëndimore
  Evropa Lindore
  Amerika e Veriut

  813,7


  341,1
  220,9

  203,2

  48,5

  795,0


  327,5
  240,4
  183,2
  44,0

  EBITDA (milion €)

  283,6

  279,8

  Për arsye llogaritjeje në tabela mund të shfaqen diferenca rrumbullakosjeje.


  Evropa Lindore me rritje në fushën e borxheve të siguruara

  Në rajonin e Evropës Lindore, EOS po kënaqet me rekorde të të gjitha kohërave: "Ne jemi shumë krenar për fitimin tonë në Evropën Lindore për vitin financiar të kaluar", thotë Marwin Ramckem, administrator i Grupit EOS dhe përgjegjës për këtë rajon. "Me 203,2 milion euro, të ardhurat tejkalojnë ato të vitit paraardhës me më shumë se dhjetë përqind. Edhe fitimi para tatimeve është gjithashtu qenësisht më i lartë se ai i vitit paraardhës". Për të dy treguesit kyç të përformancës EOS arriti nivelin më të lartë të arritur ndonjëherë në këtë rajon. "Ne mundëm të rrisim përsëri vëllimin e investimeve tona në portofolat e borxhit të keq. Para së gjithash në Poloni dhe Kroaci, por edhe në Rusi dhe Sllovaki, vlera e vitit paraardhës u tejkalua qenësisht", vazhdoi Ramcke. Në veçanti investimet në borxhet e siguruara u zgjeruan, në këtë fushë EOS është aktualisht aktiv në nëntë vende të Evropës Lindore. Ramcke: "Në këtë segment ne vazhdojmë të shohim shanse të rritjes dhe në të ardhmen planifikojmë ta zgjerojmë fushën e biznesit në të gjitha vendndodhjet tona të Evropës Lindore".
  Më shumë rreth vitit financiar të EOS në Evropën Lindore: LINK zur jeweiligen Länder-Website [nur Länder-PM]

  Rreth Grupit EOS

  Grupi EOS është një ofrues kryesor ndërkombëtar i shërbimeve financiare individuale. Si specialist në vlerësimin dhe përpunimin e borxheve, EOS përdor teknologjitë e reja për t'i ofruar 20000 klientëve të tij në 26 vende sigurinë financiare nëpërmjet shërbimeve smart. Biznesi kryesor i kompanisë është blerja e portofolave të borxhit të pasiguruar dhe të siguruar. Duke punuar në një rrjet ndërkombëtar të kompanive partnere, Grupi EOS, me më shumë se 7500 punonjës dhe mbi 60 filiale, disponon resurse në më shumë se 180 vende. Sektorët kryesorë janë: bankat, shërbimet komunale, sektori i pasurive të paluajtshme dhe E-Commerce. EOS është pjesë e Grupit Otto.

  Informacione të mëtejshme rreth Grupit EOS: www.eos-solutions.com

  Printo
  • Payment practices continue to improve, with 81 percent of all invoices being paid on time
  • But future outlook more pessimistic than of late
  • Consumers more reliable payers than business customers

  Hamburg, September 9, 2019 – Payment practices in Europe have continued to improve in both the B2C and B2B segments, with 81 percent of all invoices currently being paid on time. Five years ago it was just 75 percent. In Eastern Europe, four out of five payments arrive on time (80 percent); in Western Europe it’s as much as 83 percent. Punctual payment is especially high in Russia, where 89 percent of all receivables are paid on time, followed by Germany (86 percent) and Denmark (85 percent). In Europe, Slovakia (76 percent), Bulgaria and Greece (each 77 percent) are bringing up the rear for punctuality. The representative survey “European Payment Practices” 2019, conducted on behalf of financial services provider EOS, polled 3,400 companies in 17 European countries.

  The outlook is gloomy – is the tide about to turn for payment practices?

  Despite the ongoing positive trend in payment practices, European companies are meanwhile looking skeptically to the future. Only 22 percent expect a significant improvement in payment practices in the next two years; in 2018 the figure was 24 percent. On the other hand, 15 percent of those polled expect things to get worse; that’s an increase of two percent compared with the previous year. In Western Europe, companies from Germany and the UK are particularly negative about the future. In Eastern Europe, it is primarily companies from Russia and Slovenia that assume an adverse trend.

  “The survey confirms what many current economic forecasts are also showing: the mood in the European economy is no longer as optimistic as it has been in recent years,” says Klaus Engberding, CEO of the EOS Group. “In the UK, a possible no-deal Brexit is dampening expectations, and in Germany the negative economic outlook in particular is having an impact on morale. If global trade disputes are further exacerbated, a decline in payment levels in Europe can be expected as early as next year.”

  Five-year trend: payment terms in Europe were reduced and payment practices improved ...

    2019 2014
  Average payment term 33 days 37 days
  Receivables paid on time 81% 75%
  Receivables paid late or unrecoverable 19% 25%

   

  … but how long will the trend continue?

    2019 2018

  “Payment practices will generally/significantly improve in the next two years”

  22% 24%

  “Payment practices will generally/significantly deteriorate in the next two years.”

  15% 13%

   

  Majority still dispenses with outside support for receivables management

  In Europe, companies getting professional support with their receivables management are still in the minority. Just four out of ten companies (42 percent) work with external service providers to recover outstanding debts. “With a view to a potentially depressed economic climate in particular, those companies not already doing so should professionalize their receivables management to a greater extent and look at working with external collection providers, to keep their cash flows stable in the event of a possible decline in the level of payments,” says Engberding.

  Consumers more reliable payers than companies

  As the EOS Survey shows, European companies set their customers an average payment term of 33 days; five years ago they were allowed four days more. Whereas in 84 percent of cases consumers and private customers meet this deadline, only 79 percent of companies manage to do so. The main reasons for payment delays cited by the respondents were primarily cash flow problems in the B2C segment (57 percent) and in the B2B segment, outstanding payments by a customer’s own clients (55 percent) and the use of supplier credits (51 percent).

  Please find further information in our EOS newsroom.

   

  About the EOS Survey “European Payment Practices” 2019

  In partnership with independent market research institute Kantar, EOS conducted phone interviews with 3,400 companies in 17 European countries to ask them about the prevailing payment practices in their respective locations. In the spring of 2019, 200 companies with an annual turnover of more than EUR 5 million in each of the countries Belgium, Bulgaria, the Czech Republic, Croatia, Denmark, France, Germany, Greece, Hungary, Poland, Romania, Russia, Slovakia, Slovenia, Spain, Switzerland, and the UK answered questions about their own payment experiences and current issues relating to risk and receivables management. The annual survey has now been conducted by EOS no less than 12 times.

  About EOS Group

  EOS Group is a leading international provider of customized financial services. As a specialist in the evaluation and processing of receivables, EOS deploys new technologies to offer its some 20,000 customers in 26 countries financial security through smart services. The company’s core business is the purchase of unsecured and secured debt portfolios. Working within an international network of partner companies, EOS Group has a workforce of more than 7,500 and over 60 subsidiaries, so it can access resources in more than 180 countries. Its key target sectors are banking, utilities, real estate and e-commerce. EOS is part of Otto Group.

  Printo
 •  

  • Постигнати нови височини на приходот и EBITDA.
  • Силни инвестиции во купувањето долгови: уште еден чекор кон станувањето на глобален финансиски инвеститор
  •  „Во голема мера ќе го прошириме нашиот бизнис обезбеден со недвижнини, покрај купувањето на необезбедени долгови

  Хамбург, Германија; 16 јули 2019 година – EOS Group, со седиште во Хамбург, го зголеми својот приход во фискалната 2018–2019 година за 2,3 проценти до 813,7 милиони евра. Заработката пред камата, даноци, депрецијација и амортизација (EBITDA) порасна до 283,6 милиони евра. Според тоа, меѓународниот давател на приспособени финансиски услуги, којшто припаѓа на Otto Group, постигна нов рекорд во однос на двата клучни индикатори за изведба. Една од главните причини за позитивниот развој беше високата инвестиција во купување на портфолија на необезбеден и обезбеден долг: EOS инвестираше 668 милиони евра во побарувања и недвижнини во последната фискална година и сè повеќе еволуира во глобален финансиски инвеститор.

  Високата инвестиција во купување долгови продолжува непречено

  „Среќен сум за исклучително задоволителната фискална година“, рече Клаус Енгбердинг (Klaus Engberding), Претседател на Извршниот одбор на EOS Group. „Како во однос на приходот, така и во однос на профитот, повторно постигнавме извонредно ниво. И покрај хармонизацијата за фискалната година во претходната година*, успеавме да го зголемиме приходот на EOS Group. Тоа е јасен знак за нашиот одржлив деловен раст“, рече Енгбердинг. „Во голема мера ќе го прошириме нашиот бизнис обезбеден со недвижнини, покрај купувањето на необезбедени долгови.“ Со нашата технологија чиј двигател се податоците, оптимално може да ги процениме и обработиме побарувањата - совршена основа за да продолжиме силно да инвестираме во купување долгови ширум светот“.

  EOS Group се состои од повеќе од 60 компании во 26 земји и има вработено повеќе од 7500 луѓе. По пат на партнерска мрежа, EOS им нуди паметни услуги на своите над 20 000 потрошувачи во 180 земји насекаде во светот.

  * Во извештајниот период 2017-2018 година, околу 30 компании на EOS беа вклучени со 14 наместо 12 месеци во консолидираните финансиски извештаи за крајот на годината.

  Преглед на клучните индикатори за изведбата:

   

  2018-2019 година

  2017-2018 година

  Приход од продажба

  (Милиони евра)

  од кои
  Германија

  Западна Европа
  Источна Европа
  Северна Америка

  813,7

   

  341,1

  220,9

  203,2

  48,5

  795,0

   

  327,5

  240,4

  183,2

  44,0

  EBITDA (Милиони евра)

  283,6

  279,8

  Во табелата може да има прикажани разлики што се должат на заокружување на цифрите.


  Источна Европа со пораст во обезбедените побарувања

  Во Источна Европа, EOS ужива целовремени височини: „Горди сме со нашите резултати во Источна Европа за последната фискална година“, рече Марвин Рамке (Marwin Ramcke), Извршен директот на EOS Group одговорен за овој регион. „Со 203,2 милиони евра, приходот го надминува оној од минатата година за повеќе од 10 проценти. Заработката пред данокот е, исто така, многу повисока отколку во претходната година“. За двата клучни индикатори за изведба (KPI), EOS достигна највисоко ниво до сега во регионот. „Повторно бевме во можност да го зголемиме обемот на нашата инвестиција во портфолија со лош долг. Особено во Хрватска и во Полска, но исто така и во Русија и Словачка, нивото од претходната година беше јасно надминато“, според Рамке. Инвестицијата во обезбедени побарувања беше особено проширена; EOS е сега активна во ова поле во девет Источноевропски земји. Рамке: “И понатаму гледаме одлични можности за раст во овој сегмент ипланираме да го прошириме деловниот сегмент во сите наши источноевропски локации во иднина“.

  Повеќе за фискалната година на EOS за Источна Европа: LINK zur jeweiligen Länder-Website [nur Länder-PM]

  За EOS Group

  EOS Group е водечки меѓународен давател на приспособени финансиски услуги. Како специјалист во процената и обработката на побарувања, EOS применува нови технологии за да им понуди на своите 20 000 потрошувачи во 26 земји финансиска сигурност по пат на паметни услуги. Главниот бизнис на компанијата е купување портфолија со необезбеден и обезбеден долг. Во рамките на меѓународна мрежа на партнерски компании, EOS Group вработува повеќе од 7500 вработени во над 60 подружници и има пристап до ресурси во повеќе од 180 земји. Нејзините клучни таргетирани сектори се банкарство, комунални услуги, недвижнини и е-трговија. EOS е дел од Otto Group

  За повеќе информации за EOS Group, Ве молиме одете на www.eos-solutions.com.

 • Компанијата за откуп и наплата на побарувања ЕОЅ Матрих ДООЕЛ членка на EOS Групацијата, е во процес на превземање на активности за усогласување со измените и насоките кои ги предвидува европската регулатива за заштита на лични податоци (General Data Protection Regulation - GDPR).

  Во изминатиот период ЕОS Матрих ДООЕЛ активно работеше и на одржување на стандарди за обезбедување на највисоко ниво на безбедност на информациите (ISO 27001), следствено на што и проактивно истапува кон навремено усогласување со препораките од GDPR. Истовремено, компанијата активно ги следи и измените на локалната регулатива за заштита на лични податоци и своето работење навремено го усогласува со истата.

  Во периодот кој претстои EOS Матих ДООЕЛ својот договорен однос ќе го усогласи согласно барањата на регулативата.

  Printo
 •  

  Printo
 • Hamburg. Nine out of ten Germans feel bad if they cannot repay their debts. What is more, they feel much more obliged to pay back debts to relatives and friends than to an online retailer, for example. Just three percent of those polled would settle their bills with online sellers first. The 'EOS Debt Survey' 2017 shows that there are great discrepancies in the way Russians and US Americans feel about debt. In a representative online survey, financial services provider EOS and social research institute forsa compared the attitudes to debt of people in Germany, Russia and the USA.

  Little sense of obligation to repay online shopping debts
  29 per cent of Germans feel the strongest obligation to pay back debt to relatives, 28 per cent to friends or colleagues, and 26 per cent to a bank. Only six per cent feel the same kind of obligation towards a bricks-and-mortar store or service provider, and as little as 3 per cent towards online shops. 39 per cent of Germans would pay debts from internet shopping last. 'Especially in the context of Christmas trading, this is an important insight for retailers that sell their products online. It is therefore recommended that they establish a personal relationship as close as possible with the buyer, to keep the number of payment defaults to a minimum,' says Klaus Engberding, CEO of the EOS Group.

  'Personal debts' are an emotional burden
  At the same time, 91 per cent of Germans feel bad if they cannot settle debts. 'For Germans, finances are a very personal matter, so they generally find debts to be a burden. From our own experience, however, we also know that they generally try very hard to find a solution, if on occasion they don't have enough money to pay back debts,' says Klaus Engberding about the results of the EOS Debt Survey 2017.

  Different countries, different attitudes to debt
  Unlike Germans, only around three-quarters of people in Russia and the USA feel bad if they cannot pay back their debts. In those countries, the sense of obligation towards creditors known personally to the debtor is also lower: For example, 60 per cent of Russians and 48 per cent of US Americans would pay back debts to a bank first. In Russia only 13 per cent of people and in the USA 18 per cent have the strongest sense of obligation to pay back debts to relatives, on the other hand.


  About the ‘EOS Debt Survey’ 2017
  On behalf of the EOS Group, independent market and social research institute forsa conducted a survey of adults in three countries from 17 August till 4 September 2017. In online interviews, 2,017 people in Germany and 1,005 each in the USA and Russia were asked about their personal attitude to debt, their handling of debt and their own financial status. The results are representative of internet users aged between 18 and 69 in the respective country. In the survey, people are referred to as having debts if they are currently paying back one or several instalment loans, leasing agreements or a mortgage. Further results of the survey are available online at www.eos-solutions.com/debt-survey-2017.
   

  The EOS Group
  The EOS Group is one of the leading international providers of customised financial services. Its main focus is on receivables management covering three key business segments: fiduciary collection, debt purchase and business process outsourcing. With around 7,000 employees and more than 55 subsidiaries, EOS offers some 20,000 clients in 26 countries around the world financial security with tailored services in the B2C and B2B segments. Being connected to an international network of partner companies, the EOS Group has access to resources in more than 180 countries. Its key target sectors are banking, utilities and telecommunications, along with the public sector, real estate, mail order and e-commerce. For more information please visit: www.eos-solutions.com.

  Printo
 • Hamburg. 55 per cent of Russians are ‘debt avoiders’, ahead of Germans (45 per cent) and US Americans (37 per cent). The ‘EOS Debt Survey’ 2017 shows how people deal with debt differently depending on the country they live in. On behalf of financial services provider EOS, social research institute forsa conducted a representative online survey in Germany, the USA and Russia. It identified five different types of debtor: The ‘careless debtor’, the ‘debt junkie’, the ‘occasional debtor’, the ‘mortgage debtor’ and the ‘debt avoider’.

  The figures: Debtor types compared by country
  Although ‘debt avoiders’ are in the relative majority in all three countries, there are distinct differences in the second-placed categories:

  Typical for Germany is the ‘mortgage debtor, who does not like to take on debt on principle but often does not regard a loan to buy property as real debt. The ‘mortgage debtor’ comes in second place in Germany at 36 per cent – a remarkable level compared with the other countries, especially as this figure has risen by as much as 10 percent points in Germany since 2015. ‘The stable economic conditions in Germany and low interest rates are allowing many Germans to realise their dream of owning a home. However, compared with US Americans, for example, we are more cautious here in Germany and reluctant to take on further debt’, explains Klaus Engberding, CEO of the EOS Group.

  ‘Careless debtors’, who service several loans at once, actually come in second place in the USA at 29 per cent, only just behind the top position – but this figure has gone up by nine per cent points since 2015. Professor Manfred Güllner, founder and Managing Director of forsa, explains the background:
  ‘Americans have a strong reliance on credit. But at the same time, due to the lack of state insurance cover in the health system and a partially fee-based education system in the USA, there is also a great necessity to take on debt’.

  In Russia, on the other hand, the second most frequent type is the ‘occasional debtor’, at 27 per cent. Accordingly, every fourth Russian finds debt to be an emotional burden, but is still prepared to take out instalment loans in emergency situations. Because of the low rate of home ownership, mortgage loans only play a subordinate role in Russia. ‘In the ‘Putin era’, the economic situation in everyday life is relatively stable, albeit at a low level for many people. Our figures therefore show little change in the last two years’, says Professor Güllner. Klaus Engberding sheds light on the significance of the results for EOS: ‘The survey makes social and cultural differences transparent. For us as a financial services provider this offers the ideal basis for a better understanding of debtors worldwide and helps us find solutions that are in the interest of all participants’.


  About the ‘EOS Debt Survey’ 2017
  On behalf of the EOS Group, independent market and social research institute forsa conducted a survey of adults in three countries from 17 August till 4 September 2017. In online interviews, 2,017 people in Germany and 1,005 each in the USA and Russia were asked about their personal attitude to debt, their handling of debt and their own financial status. The results are representative of internet users aged between 18 and 69 in the respective country. In the survey, people are referred to as having debts if they are currently paying back one or several instalment loans, leasing agreements or a mortgage. Further results of the survey are available online at www.eos-solutions.com/debt-survey-2017.

  The EOS Group
  The EOS Group is one of the leading international providers of customised financial services. Its main focus is on receivables management covering three key business segments: fiduciary collection, debt purchase and business process outsourcing. With around 7,000 employees and more than 55 subsidiaries, EOS offers some 20,000 clients in 26 countries around the world financial security with tailored services in the B2C and B2B segments. Being connected to an international network of partner companies, the EOS Group has access to resources in more than 180 countries. Its key target sectors are banking, utilities and telecommunications, along with the public sector, real estate, mail order and e-commerce. For more information please visit: www.eos-solutions.com.

  Printo
 • Hamburg. 78 per cent of Germans have had debts before. And seven per cent of Germans know the feeling of not being able to repay debts. The ''EOS Debt Survey" 2017 shows that Germans are becoming more reticent about taking on debt. Almost nine out of ten Germans (88 per cent) for example, say that they want to keep their debts to a minimum – that is as much as nine per cent more than in 2015. In the USA and Russia this was stated by 67 and 76 per cent of respondents respectively. "What is astonishing is that particularly in Germany, where the economic situation is very good at the moment, there is a mood of reluctance to get into debt. Periods of stable income and the current interest rate situation worldwide actually present the best conditions for making major investments and paying instalments on time,'' says Klaus Engberding, CEO of the EOS Group, by way of analysis. These facts represent the basic results of the second "EOS Debt Survey" 2017, a representative online poll that was conducted on behalf of financial services provider EOS by social research institute forsa.


  The emotional "debt account"
  Not being able to pay back debts makes people feel bad. This was the experience of nine out of ten Germans (91 per cent), but only three out of four Americans and Russians (76 per cent). This result has gone up by as much as seven per cent in Germany since the first EOS Debt Survey in 2015. Only four per cent of Germans – that is a decrease compared to two years ago – are in favour of taking on debt if they have no money. Nevertheless, only three per cent of Germans would get into debt in order to pay for vacations. For 17 per cent of Russians and Americans, however, this would not be a problem.


  Self-image versus the way others see us: "I'm conscientious, others are reckless!"
  What attitude do Germans have to their own debts – and those of others? Three out of four respondents (73 per cent) assume that nowadays a lot of people have debts. A look at the facts, however, shows that around half of Germans (51 per cent) are currently paying back debts. Anyone who has at some point had difficulties repaying debts usually gave the main reason for this as losing their job (29 per cent) or over-extending themselves financially (24 per cent, in Russia 44 per cent and in the USA 24 per cent). When asked about the general situation in society, however, nine out of ten Germans (89 per cent) believe that the reason for payment difficulties is overextending oneself financially (in Russia 54 per cent and in the USA 48 per cent). Around two thirds of Germans (63 per cent) describe themselves as only taking on debt in absolute emergencies (in Russia 75 per cent and in the USA 40 per cent). "Germans only rarely have problems paying back debt but they assume that their fellow citizens are reckless and take on debt a lot,'' comments Professor Manfred Güllner from forsa. "But one would actually do better to trust one's fellow citizens to generally do the right thing in respect of financial matters."


  Germans dream of owning their own homes – but then buy a car
  In their own estimation, Germans are most likely to take on debt to buy residential property (82 per cent). The purchase of a car or motorcycle comes in third place at 56 per cent. But in reality, 60 per cent of Germans are currently paying off loans, or have done so in the past, for a car or motorcycle – while only about every second has done so for the purchase of real estate (45 per cent). If you leave out mortgages, every third German (33 per cent) is currently paying back debts. Of these, 55 per cent are servicing just one loan, 30 per cent two loans and 14 per cent three or more loans. "The survey confirms our experience that most people generally behave responsibly as far as financial matters are concerned. We basically assume that the vast majority of consumers would like to pay their bills on time, but are sometimes simply unable to do so due to short-term or long-term problems,'' concludes Klaus Engberding, CEO of the EOS Group.


  About the “EOS Debt Survey” 2017
  On behalf of the EOS Group, independent market and social research institute forsa conducted a survey of adults in three countries from 17 August till 4 September 2017. In online interviews, 2,017 people in Germany and 1,005 each in the USA and Russia were asked about their personal attitude to debt, their handling of debt and their own financial status. The results are representative of internet users aged between 18 and 69 in the respective country. In the survey, people are referred to as having debts if they are currently paying back one or several instalment loans, leasing agreements or a mortgage. Further results of the survey are available online at www.eos-solutions.com/debt-survey-2017.
   

  The EOS Group
  The EOS Group is one of the leading international providers of customised financial services. Its main focus is on receivables management covering three key business segments: fiduciary collection, debt purchase and business process outsourcing. With around 7,000 employees and more than 55 subsidiaries, EOS offers some 20,000 clients in 26 countries around the world financial security with tailored services in the B2C and B2B segments. Being connected to an international network of partner companies, the EOS Group has access to resources in more than 180 countries. Its key target sectors are banking, utilities and telecommunications, along with the public sector, real estate, mail order and e-commerce. For more information please visit: www.eos-solutions.com.

  Printo
 • Hamburg. German companies are falling behind when it comes to digitalising their dunning processes. So far, only three per cent of companies in Germany have completely electronically upgraded their dunning and billing systems. At present, one third of companies doubt that digitalisation has a beneficial effect on payment collection. A misconception, as demonstrated by a look at the rest of Europe, where 18 per cent of companies have already completely digitalised their dunning processes – and are reaping the benefits of a better repayment rate, according to 49 per cent of respondents. These were some of the findings of the representative EOS Survey ‘European Payment Practices’ 2017, which was conducted this year for the tenth time (by Kantar TNS, formerly TNS Infratest).

  The status quo of Europe's modern receivables management
  Digital dunning means that companies set up and manage dunning processes to be customer-specific and highly automated, for example using big data analyses. Although for the most part companies continue to use software to support the dunning process, staff are often still intervening in the process themselves. In future, the role of employees will change as a result of digitalised processes. Their daily work routine will consist of control tasks and the processing of specific complex cases, instead of a series of individual activities along the entire process chain.
  In Western Europe in particular, companies have already responded to the benefits of digitalisation and have adapted their dunning processes accordingly. Every fifth company here is already exploiting the benefits of a digital dunning system. The trailblazers are Spain (58 per cent), Switzerland (53 per cent) and Hungary (53 per cent).

  German companies sceptical about digitalisation
  European companies are recognising the signs of the times and are increasingly introducing digital processes into their dunning systems. Their expectations of the benefits range from saving time (43 per cent), improved planning of resources (34 per cent), better customer-specific receivables processing (36 per cent) and more automated processes (36 per cent). With the exception of Germany, where only 33 per cent of companies believe digital processes improve outcomes. Across Europe, on the other hand, every second company is confident that a modernised dunning process further reduces payment delays.

  Klaus Engberding, CEO of the EOS Group, conjectures: ‘One of the reasons for the scepticism may be that German companies have the lowest rate of payment defaults and so do not see the need to change their collection processes’. But Engberding cautions against continuing to neglect the digitalisation of the dunning system. ‘Companies have to open their eyes to the necessity of digitalisation so they do not fall behind and give money away’.


  About the EOS survey: ‘European Payment Practices’
  In the spring of 2017, in partnership with independent market research institute Kantar TNS (formerly TNS Infratest), EOS surveyed 3,200 companies in 16 European nations about the prevailing payment practices in their respective countries. 200 companies in each of the countries Germany, UK, Spain, France, Belgium, Austria, Switzerland, Romania, Czech Republic, Croatia, Hungary, Bulgaria, Slovakia, Poland, Russia and Greece answered questions about their own payment experiences, economic developments in their countries and issues relating to risk and receivables management. Further results from the survey can be found online:
  ( Verlinkung noch nachtragen http://www.eos-solutions.com/paymentpractices2017/digitalisation)


  The EOS Group
  The EOS Group is one of the leading international providers of customised financial services. Its main focus is on receivables management covering three key business segments: fiduciary collection, debt purchase and business process outsourcing. With around 7,000 employees and more than 55 subsidiaries, EOS offers some 20,000 clients in 26 countries around the world financial security with tailored services in the B2C and B2B segments. Being connected to an international network of partner companies, the EOS Group has access to resources in more than 180 countries. Its key target sectors are banking, utilities and telecommunications, along with the public sector, real estate, mail order and e-commerce.
  For more information please visit: www.eos-solutions.com.

  Printo
 • Hamburg. The Greek economy is still Europe's underachiever. As recently as this July, the International Monetary Fund (IMF) announced that it would be supporting Greece with another EUR 1.6 billion; however the situation remains precarious in respect of payment defaults. Because in many cases, Greek companies are not able to absorb the resulting hole in their budget. The result is potential insolvency. In a total of 28 per cent of the Greek companies polled, payment delays and defaults put the company's viability in jeopardy – in no other country in Europe is this correlation so strong. In Western Europe, British companies in particular are struggling with the impact of late and unrecoverable payments. As a result, almost every fourth company in the United Kingdom (24 per cent) has to fear for its very existence. These are some of the findings of the EOS survey ‘European Payment Practices’ 2017, which was conducted this year for the tenth time (by Kantar TNS, formerly TNS Infratest).

  Countries in crisis – but no widespread pessimism
  In Eastern Europe, Bulgarian companies are also having difficulty in absorbing payment defaults which jeopardise the survival of nearly one in four companies (24 per cent). On average, 17 per cent of Eastern European companies are at risk of bankruptcy as a result of outstanding payments by customers.

  At the same time, the EOS survey shows that the crisis-ridden companies have different views of the future. In Greece, the mood in companies tends to be optimistic, as it was in 2016: 29 per cent (2016: 33 per cent) still expect the payment practices of their customers to improve in the next two years. ‘In this context it is interesting to observe the spirit of optimism in Greece. Fortified by intensive support from Europe for some considerable time, there is a positive mood in the country despite the weak economy’, says Klaus Engberding, CEO of the EOS Group.

  Things look very different in the UK, where pessimistic voices are on the increase. Whereas in the previous year, only 12 per cent of the companies polled assumed that payment practices would get worse, a total of 19 per cent hold this view in 2017. ‘Brexit has hit the British economy hard. This is reflected in the weak increase in GDP in the first two quarters and the moderate growth forecast by the International Monetary Fund for 2018’, continues Engberding.

  German companies the most stable
  In Western Europe too, payment defaults represent a threat to the viability of many companies. Alongside British firms, French (22 per cent) and Spanish companies (21 per cent) in particular are battling against these consequences. The situation is different in Germany, where companies are better equipped to absorb outstanding payments. Because although in 17 per cent of all cases payments are made late or not at all, only two per cent of all companies see this as a threat to their existence.
  ‘Companies need to be able to compensate for payment defaults. Otherwise they will quickly be paralysed by their own insolvency’, explains Engberding. ‘Working with a professional receivables management provider really can pay, in the truest sense of the word. In addition, companies can focus fully on their core business and do not have to invest any resources in additional expertise.’


  About the EOS survey: ‘European Payment Practices’
  In the spring of 2017, in partnership with independent market research institute Kantar TNS (formerly TNS Infratest), EOS surveyed 3,200 companies in 16 European nations about the prevailing payment practices in their respective countries. 200 companies in each of the countries Germany, UK, Spain, France, Belgium, Austria, Switzerland, Romania, Czech Republic, Croatia, Hungary, Bulgaria, Slovakia, Poland, Russia and Greece answered questions about their own payment experiences, economic developments in their countries and issues relating to risk and receivables management. Further results from the survey can be found online: http://www.eos-solutions.com/paymentpractices2017

  The EOS Group
  The EOS Group is one of the leading international providers of customised financial services. Its main focus is on receivables management covering three key business segments: fiduciary collection, debt purchase and business process outsourcing. With around 7,000 employees and more than 55 subsidiaries, EOS offers some 20,000 clients in 26 countries around the world financial security with tailored services in the B2C and B2B segments. Being connected to an international network of partner companies, the EOS Group has access to resources in more than 180 countries. Its key target sectors are banking, utilities and telecommunications, along with the public sector, real estate, mail order and e-commerce.
  For more information please visit: www.eos-solutions.com.

  Printo
 • Hamburg. With short payment terms consumers often feel that their hands are tied. But these short deadlines actually do help, because the saying ‘Never put off till tomorrow what you can do today’ also applies to paying your bills. The longer a customer has to pay the more likely they are to get into arrears. This results in late fees for the consumer and outstanding payments for the company. European companies are responding accordingly to this correlation: Compared with the previous year, customers in the B2C and B2B segments have a day less to settle their invoices on time (2017: 35 days, 2016: 36 days). Those 24 hours help achieve more consistent punctuality of payments. In the B2C segment, the punctuality rate was 80 per cent in 2017 (2016: 79 per cent), while B2B customers pay 77 per cent of invoices on time (2016: 76 per cent).  These are some of the findings of the EOS survey ‘European Payment Practices’ 2017, which was conducted this year for the tenth time (by Kantar TNS, formerly TNS Infratest).


  The fine line between retaining customers and achieving good payment practices
  'From 2015 to 2016, companies in Europe extended their payment terms. Immediately, a slight deterioration in on-time payments was identified. Currently, companies are revising the terms down again', says Klaus Engberding, CEO of the Hamburg-based EOS Group. 'We are talking about a very fine line here. If payment deadlines are too short customers can be scared off', he adds. 'This is why companies are proceeding with caution and are implementing only very moderate reductions of the terms granted from year to year'.

  Germany benefits from the most punctual payments
  In Western Europe the payment terms are shorter than in Eastern Europe. On average, Western European customers have 33 days to pay their invoices, and the late payment rate is 19 per cent. The country with the shortest payment terms is Germany, which prescribes 24 days on average. Only 17 per cent of customers do not meet this payment deadline. Other countries such as the UK allow much longer time frames of 34 days on average. But the UK also sees a higher proportion of overdue payments (22 per cent).

  Eastern Europe: lots of patience means a lot of payment delays
  In Eastern Europe in particular, companies offer their customers long payment terms. In this region, customers have 37 days on average to settle their invoices, while business customers have as much as 40 days. In 25 per cent of cases, however, customers pay late or do not pay at all. Last year the average payment term was still 38 days and payment delays or defaults stood at 26 per cent. Among the countries substantially cutting their payment terms this year are Romania (2017: 37 days, 2016: 39 days) and Slovakia (2017: 36 days, 2016: 38 days). The correlation between long payment terms and resulting payment delays is most evident in Greece, where customers have an average of 47 days to pay their bills. Despite this, more than a quarter of them (26 per cent) pay too late.

  About the EOS survey: ‘European Payment Practices’
  In the spring of 2017, in partnership with independent market research institute Kantar TNS (formerly TNS Infratest), EOS surveyed 3,200 companies in 16 European nations about the prevailing payment practices in their respective countries. 200 companies in each of the countries Germany, UK, Spain, France, Belgium, Austria, Switzerland, Romania, Czech Republic, Croatia, Hungary, Bulgaria, Slovakia, Poland, Russia and Greece answered questions about their own payment experiences, economic developments in their countries and issues relating to risk and receivables management. Further results from the survey can be found online: http://www.eos-solutions.com/paymentpractices2017/paymentdeadlines


  The EOS Group
  The EOS Group is one of the leading international providers of customised financial services. Its main focus is on receivables management covering three key business segments: fiduciary collection, debt purchase and business process outsourcing. With around 7,000 employees and more than 55 subsidiaries, EOS offers some 20,000 clients in 26 countries around the world financial security with tailored services in the B2C and B2B segments. Being connected to an international network of partner companies, the EOS Group has access to resources in more than 180 countries. Its key target sectors are banking, utilities and telecommunications, along with the public sector, real estate, mail order and e-commerce.
  For more information please visit: www.eos-solutions.com.

  Printo
 • Hamburg. In Europe, personal predicaments continue to be the main reason for payment delays and defaults. Most customers who fall behind with payments have a short-term cash flow problem (66 per cent) or excessive debt, or have declared themselves bankrupt (52 per cent). This is one of the findings of the EOS survey ‘European Payment Practices’ 2017, which was conducted this year for the tenth time (Kantar TNS, formerly TNS Infratest).

  However, the percentage is surprisingly high in the case of what is an avoidable problem: 49 per cent of the companies polled believe that their customers pay late or don't pay at all due to sheer forgetfulness. Klaus Engberding, CEO of the EOS Group, takes a differentiated view: 'We basically assume that the majority of consumers would like to pay their bills on time, but often simply cannot due to short-term or long-term problems. If the fridge breaks down for example, or the car that you need for your daily journey to work, then these purchases take priority. Other bills then have to be paid a little later if possible, and so they get forgotten. What is worrying, on the other hand, is when customers are intentionally not paying their invoices – because that is fraud.’

  Wilful intent as a reason for unpaid bills is not uncommon throughout Europe: 38 per cent of the European companies surveyed complain about wilful non-payment in the B2C segment, while in the B2B segment the figure is 34 per cent. Anyone who deliberately ignores their invoices is liable to prosecution: 'Intentional non-payment – for example when buying on account online or deliberately deferring payment instalments – meets the criteria for the crime of fraud and is not a trivial offence', explains the CEO.

  Germany has lowest incidence of wilful non-payment / More common in Eastern Europe than in Western Europe
  Only 10 per cent of companies in the Federal Republic complain about wilful non-payment in the B2C segment. At European level, Eastern European companies are much more likely than Western European firms to complain that consumers deliberately do not pay their bills. A total of 41 per cent regard themselves as having been fraudulently deprived of revenue (34 per cent in Western Europe). At the bottom of the rankings in this respect are Romania (50 per cent), Greece (45 per cent) and the Czech Republic (42 per cent). In Western Europe, Belgian (43 per cent), Austrian (41 per cent) and French companies (40 per cent) report the highest numbers of deliberate non-payers.

  About the EOS survey: ‘European Payment Practices’
  In the spring of 2017, in partnership with independent market research institute Kantar TNS (formerly TNS Infratest), EOS surveyed 3,200 companies in 16 European nations about the prevailing payment practices in their respective countries. 200 companies in each of the countries Germany, UK, Spain, France, Belgium, Austria, Switzerland, Romania, Czech Republic, Croatia, Hungary, Bulgaria, Slovakia, Poland, Russia and Greece answered questions about their own payment experiences, economic developments in their countries and issues relating to risk and receivables management. Further results from the survey can be found online at: www.eos-solutions.com/paymentpractices2017/wilfulintent

  The EOS Group
  The EOS Group is one of the leading international providers of customised financial services. Its main focus is on receivables management covering three key business segments: fiduciary collection, debt purchase and business process outsourcing. With around 7,000 employees and more than 55 subsidiaries, EOS offers some 20,000 clients in 26 countries around the world financial security with tailored services in the B2C and B2B segments. Being connected to an international network of partner companies, the EOS Group has access to resources in more than 180 countries. Its key target sectors are banking, utilities and telecommunications, along with the public sector, real estate, mail order and e-commerce.
  For more information please visit: www.eos-solutions.com.

  Printo
 • Hamburg. Minor cause, major effect: At 29 per cent of the European companies polled, errors of form in invoice handling are already resulting in payment delays and defaults by customers. This is one of the findings of the EOS survey ‘European Payment Practices’ 2017, which was conducted this year for the tenth time. Accordingly, an invoice issued too late is just as likely to lead to serious problems as errors such as an incorrect address or the failure to adhere to formal guidelines. ‘Companies are regularly giving away their money because they have not organised their invoicing processes efficiently', says Klaus Engberding, CEO of the Hamburg-based EOS Group.

  But even a perfectly organised invoicing process may not be enough. Companies will need to call in professional receivables management services if their customers still do not pay. In this context, the companies' failings are not just isolated incidents but systemic problems. In some cases there are no standardised processes whatsoever for recovering non-performing receivables. ‘It is striking that the professionalism is actually continuing to decline', Engberding notes. The number of companies admitting to this in the survey has doubled. In 2017, eight per cent of the companies polled stated that they did not have a standardised receivables management. This is up from four per cent in 2016. ‘The work involved in processing non-performing receivables is often underestimated', says the CEO. ‘It calls for a lot of expertise and ties up personnel'. This is why working with debt collection companies is often more expedient than in-house processes. ‘The specialists handle professional receivables management so that companies can concentrate on their core business'.

  Western Europe: German companies the masters of diligence
  As the survey shows, Germany has the most professional organisation of receivables management. In the B2B segment, only two per cent of the companies surveyed said that they did not have any standardised processes for recovering outstanding debts. This was true of four per cent of companies in the B2C segment. French and British firms in particular are facing major challenges. In both countries, 13 per cent of companies do not have any defined organisational structures for recovering outstanding debts from consumers. In the B2B segment, there is also work to be done in the UK, where ten per cent of companies do not have any standardised receivables management.

  Eastern Europe's ‘underachievers’
  A lack of proper procedures for payment collection is most prevalent in Eastern Europe. In the B2C segment, companies in Greece (15 per cent), Hungary and Slovakia (each 14 per cent) in particular are battling this problem. In the B2B segment, companies in Greece, Slovakia and Russia (9 per cent each), are at the bottom of the rankings in this respect.

  About the EOS survey: ‘European Payment Practices’
  In the spring of 2017, in partnership with independent market research institute Kantar TNS (formerly TNS Infratest), EOS surveyed 3,200 companies in 16 European nations about the prevailing payment practices in their respective countries. 200 companies in each of the countries Germany, UK, Spain, France, Belgium, Austria, Switzerland, Romania, Czech Republic, Croatia, Hungary, Bulgaria, Slovakia, Poland, Russia and Greece answered questions about their own payment experiences, economic developments in their countries and issues relating to risk and receivables management. Further results from the survey can be found online at:
  ( Verlinkung nachtragen: www.eos-solutions.com/paymentpractices2017/invoicingprocesses)

  The EOS Group
  The EOS Group is one of the leading international providers of customised financial services. Its main focus is on receivables management covering three key business segments: fiduciary collection, debt purchase and business process outsourcing. With around 7,000 employees and more than 55 subsidiaries, EOS offers some 20,000 clients in 26 countries around the world financial security with tailored services in the B2C and B2B segments. Being connected to an international network of partner companies, the EOS Group has access to resources in more than 180 countries. Its key target sectors are banking, utilities and telecommunications, along with the public sector, real estate, mail order and e-commerce. For more information please visit: www.eos-solutions.com.

  Printo
 • Hamburg. For the financial year 2016/17, Hamburg-based EOS Consolidated is reporting an exceptionally good result: At 195.4 million euros, its EBT (earnings before tax) is well above the previous year's total. The debt collection specialist has also significantly increased its sales to 663.8 million euros.

  This success is all the more remarkable given that the competitive pressures are growing: 'Due to expansionary monetary policy, numerous competitors with a lot of capital are swamping the market. Nevertheless we have held our ground very well, particularly in the receivables purchasing segment', says Klaus Engberding, Chairman of the EOS Group’s Board of Directors. EOS Consolidated has substantially increased its investment in this sector. ‘Our expertise in analysing, acquiring and processing non-performing debt portfolios is acknowledged and valued in the industry’, he continues.

  However, EOS was not going to be resting on its laurels. 'Our focus is on the future. For example, we want to further increase our efficiency and therefore are putting even more emphasis than before on data-driven management of debt collection processes.' At 90 million euros, EOS Consolidated is making its largest investment ever in IT systems.

  'We are not just investing in bits and bytes but also in people. To make the best possible use of the opportunities afforded by digitalisation, we need the right mindset’, says Mr Engberding. This is why the Group has initiated a comprehensive change process: 'With our Cultural Journey@EOS we are defining how we are going to be working together in the future and to what end. It is a process that will involve our entire workforce of around 7,000 people worldwide'.

  Overview of key performance indicators:

  2016/17
  Sales revenue (MEUR): 663.8
  EBITDA (MEUR): 222.6
  EBT (MEUR): 195.4

  2015/16
  Sales revenue (MEUR): 596.1
  EBITDA (MEUR): 173.8
  EBT (MEUR): 181.4

  With a 46 per cent share of revenue, Germany remains the company's most important regional market. Compared with the previous year, it grew by 11.1 per cent to 305.5 million euros. Developments in Western Europe were very gratifying, with sales revenue up 33.5 per cent to 164.2 million euros. One reason for this is the strong increase in investments in receivables purchases, for example in France and Belgium.

  In Eastern Europe, sales revenue rose by 21.5 per cent to 131.4 million euros. This is the highest level in the region in the history of the EOS Group to date. The much higher revenue from receivables purchases in Croatia and Hungary made a significant contribution to this pleasing result. In North America, sales revenue fell to 59.5 million euros. This is attributable above all to the downturn in receivables management for government-issued student loans.

  Further details are provided in the latest issue of our annual publication "Insights" at www.eos-solutions.com/insights

  The EOS Group
  The EOS Group is one of the leading international providers of customised financial services. Its main focus is on receivables management covering three key business segments: fiduciary collection, debt purchase and business process outsourcing. With around 7,000 employees and more than 55 subsidiaries, EOS offers some 20,000 clients in 26 countries around the world financial security with tailored services in the B2C and B2B segments. Being connected to an international network of partner companies, the EOS Group has access to resources in more than 180 countries. Its key target sectors are banking, utilities and telecommunications, along with the public sector, real estate, mail order and e-commerce. For more information please visit: www.eos-solutions.com.

  Printo
 • Hamburg. For the thirteenth time in succession, the auditors from Euler Hermes Rating have awarded EOS Holding an 'A' rating, acknowledging that the debt collection specialist enjoys a good credit standing and long-term viability. The key factors leading to this assessment were the company's excellent earning power over a number of years as well as its good debt repayment capacity and equity base.

  Among the reasons for the rating the auditors cited in particular the long-standing experience of EOS in evaluating, acquiring and recovering non-performing receivables. 'Although we are currently experiencing a fiercely fought market we are consistently demonstrating that the acquisition of debt portfolios is our core area of expertise,' says Justus Hecking-Veltman, CEO and CFO of the EOS Group.

  The auditors also commented on the competitive situation: ‘Due to the higher prices for unsecured receivables, we expect that there will be an ever increasing proportion of investments in mortgage-backed receivables.’ EOS has expanded this business area in recent years and is now also offering this service in several countries in Eastern and Western Europe. 'In this context we benefit from the expertise that we have been building up in Germany for a long time,' says Hecking-Veltman.

  To stay competitive and maintain its technological leadership, the EOS Group is also making major investments in its IT systems. 'We are placing even more emphasis on data-driven management of collection processes.'

  The EOS Group
  The EOS Group is one of the leading international providers of customised financial services. Its main focus is on receivables management covering three key business segments: fiduciary collection, debt purchase and business process outsourcing. With around 7,000 employees and more than 55 subsidiaries, EOS offers some 20,000 clients in 26 countries around the world financial security with tailored services in the B2C and B2B segments. Being connected to an international network of partner companies, the EOS Group has access to resources in more than 180 countries. Its key target sectors are banking, utilities and telecommunications, along with the public sector, real estate, mail order and e-commerce. For more information please visit: www.eos-solutions.com.

  Printo
 • Hamburg. Even just one unpaid invoice leaves its mark on a company, let alone hundreds of thousands: For the companies involved these losses can in some cases run into the millions. Just under half of the companies surveyed reported profit setbacks (46 per cent). Other consequences they have to deal with include cash flow problems (39 per cent) and higher interest costs (34 per cent). As a result, the companies lack the money to grow. Across Europe, every fourth company (25 per cent) is therefore curbing its investments. Some companies (17 per cent) are even fighting to survive due to outstanding payments. These are the results of the representative EOS survey ‘European Payment Practices’ 2017 that is being published for the 10th time this year. A total of 3,200 companies took part in the survey conducted by Kantar TNS (formerly TNS Infratest) in the spring.

  Eastern Europe: Strong brake on investment
  In Eastern European countries in particular, payment delays and defaults are putting a brake on investments. In Greece, 39 per cent of firms are currently cutting back on investments, while in Hungary and Croatia, almost every third company is curbing investment. But in the Czech Republic and Poland, only 18 per cent of business owners feel compelled to do so.

  Few investment cutbacks in Germany
  Despite payment defaults and delays, German companies continue to bank on growth. Only seven per cent of the companies surveyed are investing less. The situation is different in the UK and Spain, where every third company is scaling back its investment volume (34 and 33 per cent respectively). Belgium has the highest percentage of companies reducing investments (28 per cent).

  Klaus Engberding ‘Debt collection counteracts the investment freeze’
  'The level of investment is an important indicator for the growth of a company – and therefore also for the entire economy’, explains Klaus Engberding, CEO of the Hamburg-based EOS Group. 'Numerous factors are considered in the investment decision – but above all you need the financial resources. So missing payments from customers are very painful, especially for SMEs that do not have the backing of financially strong shareholders. But there is a lot that even SMEs can do, particularly against payment defaults and delays.’ For Klaus Engberding, working with debt collection companies is an important method of countering a freeze on investment. Last year, debt collection service providers across Europe secured 8 per cent of company revenue.

  About the EOS survey: ‘European Payment Practices’
  In the spring of 2017, in partnership with independent market research institute Kantar TNS (formerly TNS Infratest), EOS surveyed 3,200 companies in 16 European nations about the prevailing payment practices in their respective countries. 200 companies in each of the countries Germany, UK, Spain, France, Belgium, Austria, Switzerland, Romania, Czech Republic, Croatia, Hungary, Bulgaria, Slovakia, Poland, Russia and Greece answered questions about their own payment experiences, economic developments in their countries and issues relating to risk and receivables management. Further results from the survey can be found online at: www.eos-solutions.com/paymentpractices2017/investmentbrake

  The EOS Group
  The EOS Group is one of the leading international providers of customised financial services. Its main focus is on receivables management covering three key business segments: fiduciary collection, debt purchase and business process outsourcing. With around 7,000 employees and more than 55 subsidiaries, EOS offers some 20,000 clients in 26 countries around the world financial security with tailored services in the B2C and B2B segments. Being connected to an international network of partner companies, the EOS Group has access to resources in more than 180 countries. Its key target sectors are banking, utilities and telecommunications, along with the public sector, real estate, mail order and e-commerce.
  For more information please visit: www.eos-solutions.com.

  Printo
 • Hamburg. Because of payment delays on the part of its customers, a company with an annual turnover of EUR 10 million has to wait for a long time on a sum of around EUR 1.9 million, while EUR 300,000 are completely unrecoverable (19 percent of all invoices in Europe are paid late and three percent are not paid at all). Ultimately, the consequences affect not only the defaulting payers themselves, but all consumers: Every fifth European company (20 percent) reacts to these kinds of payment delays and defaults by cutting jobs and freezing recruitment. Roughly just as many (21 percent) increase their prices – and so the boomerang effect begins. This is one of the findings of the representative EOS Survey ‘European Payment Practices’ 2017, which was conducted this year for the tenth time. In spring this year, independent market research institute Kantar TNS polled 3,200 corporate decision-makers from 16 European countries.

  Price increases most frequent in Eastern Europe
  In Eastern Europe in particular, companies react to payment delays or defaults by raising prices. This is most common in Hungary (32 percent), followed by Croatia (30 percent). In Western Europe, British firms are the most likely to increase their prices (26 percent). Only Switzerland comes close (24 percent). In Germany, on the other hand, the response is muted: only four percent of companies react to payment delays and defaults by raising prices.

  Hiring policy: Germany reacts calmly – Greece takes drastic measures
  In respect of a recruitment freeze or job cuts, Greece exhibits the strongest reaction in Europe to payment delays and defaults: in 31 percent of companies polled in Greece, payment defaults impacted on hiring policies. The UK is only slightly behind (29 percent). Romania and Spain are in third place (at 27 percent each). By way of comparison: In Germany, only 6 percent of companies take steps to reduce personnel.

  ‘Many people are not even aware of the consequences of late or unrecoverable payments. We would like to educate people about this and about the importance of debt collection’, says Klaus Engberding, CEO of the Hamburg-based EOS Group. ‘Debt collecting often has a cliché-ridden, negative image among the public. The role it plays in the economy is generally not visible, although this is something that the consumer benefits substantially from. Because the liquidity restored to a company as a result of debt recovery helps it to avoid increasing prices or cutting back jobs.’

  About the EOS survey: ‘European Payment Practices’
  In the spring of 2017, in partnership with the independent market research institute Kantar TNS, EOS polled 3,200 companies in 16 European nations about the prevailing payment practices in their respective countries. 200 companies in each of the countries Germany, UK, Spain, France, Belgium, Austria, Switzerland, Poland, Slovakia, Czech Republic, Croatia, Hungary, Bulgaria, Russia, Greece and Romania answered questions about their own payment experiences, economic developments in their countries and issues relating to risk and receivables management. Further results from the survey can be found online at: www.eos-solutions.com/paymentpractices2017/consumer

  The EOS Group
  The EOS Group is one of the leading international providers of customised financial services. Its main focus is on receivables management covering three key business segments: fiduciary collection, debt purchase and business process outsourcing. With around 7,000 employees and more than 55 subsidiaries, EOS offers some 20,000 clients in 26 countries around the world financial security with tailored services in the B2C and B2B segments. Being connected to an international network of partner companies, the EOS Group has access to resources in more than 180 countries. Its key target sectors are banking, utilities and telecommunications, along with the public sector, real estate, mail order and e-commerce.
  For more information please visit: www.eos-solutions.com.

  Printo
 • Hamburg. In Europe, 19 percent of customers pay their invoices late – and three percent do not pay them at all. The resulting loss of revenue can have serious consequences: no less than 17 percent of companies worry about going bankrupt. This means that debt collection services are all the more important to them: A total of 41 percent of the European companies polled work regularly with debt collection providers. Last year these debt collection professionals recovered eight percent of outstanding company revenue. This is the result of the representative EOS Survey ‘European Payment Practices’ 2017, which was conducted this year for the tenth time.

  East-West comparison: Who secures more revenue?
  In Eastern Europe it is mainly Romanian companies that benefit from working with debt collection providers. Every year, collaboration with receivables management specialists returns a total of 13 percent of revenue to the companies. In both Croatia (12 percent) and the Czech Republic (11 percent) debt collection providers have recovered more than ten percent of company revenue. In Western Europe, German companies in particular enjoy the benefits of working with debt collection providers, with an eight percent share of revenue being returned to companies as a result of receivables management services.

  Effective use of receivables management
  Most companies use the payments recovered through receivables management to settle outstanding invoices (58 percent), while 44 percent of the companies invest the money in creating new jobs and safeguarding existing jobs. This means that debt collection providers contribute to the stability of the job market. In addition, the resources recovered go into expanding business segments (37 percent), R&D (28 percent) and investing in the financial markets (25 percent).

  Valuable business service
  ‘Outstanding payments are a risk to companies. Firms should work with debt collection specialists in good time, as it enables them to focus on their core business, while their liquidity is safeguarded by professional receivables management’, explains Klaus Engberding, CEO of the EOS Group.

  About the EOS survey: ‘European Payment Practices’
  In the spring of 2017, in partnership with the independent market research institute Kantar TNS, EOS polled 3,200 companies in 16 European nations about the prevailing payment practices in their respective countries. 200 companies in each of the countries Germany, UK, Spain, France, Belgium, Austria, Switzerland, Poland, Slovakia, Czech Republic, Croatia, Hungary, Bulgaria, Russia, Greece and Romania answered questions about their own payment experiences, economic developments in their countries and issues relating to risk and receivables management.

  We are happy to send you details of the survey results on request. Simply email presse@eos-solutions.com. Information on the survey is also available online: www.eos-solutions.com/paymentpractices2017/economicdriver

  The EOS Group
  The EOS Group is one of the leading international providers of customised financial services. Its main focus is on receivables management covering three key business segments: fiduciary collection, debt purchase and business process outsourcing. With around 7,000 employees and more than 55 subsidiaries, EOS offers some 20,000 clients in 26 countries around the world financial security with tailored services in the B2C and B2B segments. Being connected to an international network of partner companies, the EOS Group has access to resources in more than 180 countries. Its key target sectors are banking, utilities and telecommunications, along with the public sector, real estate, mail order and e-commerce.
  For more information please visit: www.eos-solutions.com.

  Printo
 • Hamburg. Payment practices in Europe are currently at a level of 78% of invoices paid on time. After the overall positive developments over the past ten years, this confirms that payment practices have stagnated. The percentage of invoices paid late (19%) and invoices in default (3%) has not been improving or just slightly improving in the last three years. This is the result of the 'European Payment Practices' 2017 survey conducted by the independent market research institute Kantar TNS on behalf of the EOS Group. Data was collected from 3,200 companies in 16 countries during the survey carried out this spring for the tenth time in a row. 'A payment default rate of 3% can be very worrying for companies. This may include sums in the billions that companies do not have available to cover their own costs or to invest in their future', says Klaus Engberding, CEO of the EOS Group. In Eastern Europe the average percentage of unpaid invoices was even as high as 4%. Payment practices in Greece, Russia, Romania, Bulgaria and Slovakia (74% of payments made on time) were the worst. Companies in Germany (89%) and Switzerland (82%) show the largest number of payments made on time.

  Outlook for the future deteriorates
  Payment practices in Europe have been continually improving over the last ten years, albeit only slightly. Looking to the future, 77% of the companies do not expect any further upswing, which means payment practices will remain the same or get worse. Eastern European companies, in particular, significantly lowered their positive expectations compared to the previous year. The mood in Russia is the most pessimistic. 30% of the companies surveyed expect that payment practices will deteriorate. 'Thanks to the increasing oil prices Russia is moving out of its recession, however structural reforms within the country are still needed to stabilise the economy', states Klaus Engberding. 'However, as of now such reforms are not in sight. The reluctance of businesspeople is understandable'. Negative expectations have also increased by 7% in the United Kingdom compared to the previous year. 'This is not a surprise given the pending Brexit process', the CEO comments. The situation in Spain is more surprising. 'Despite strong growth every fourth person asked assumes that payment practices will still deteriorate. Businesspeople do not see enough stability in the economic upswing', believes Engberding.

  Ten years of 'European Payment Practices'
  EOS has been conducting the 'European Payment Practices' survey since 2007. The Hamburg company analyses the European economic zone together with independent market research institutes. The focus is on customer payment practices in companies with average revenues of 28 million euro and 180 employees. After starting with four countries EOS continued to expand the survey. 16 countries participated this year. 'The collection of data is very time-consuming. We conduct 200 interviews with decision-makers in accounts receivable management in each country', explains Mark Lammers, Associate Director Kantar TNS. 'We have been collecting high-quality data with this method for ten years now. The market assessments that can be derived from this data have a high significance', Lammers continues.  

  Further results from the European Payment Practices survey can be found online at: www.eos-solutions.com/paymentpractices2017

  The EOS Group
  The EOS Group is one of the leading international providers of customised financial services. Its main focus is on receivables management covering three key business segments: fiduciary collection, debt purchase and business process outsourcing. With around 7,000 employees and more than 55 subsidiaries, EOS offers some 20,000 clients in 26 countries around the world financial security with tailored services in the B2C and B2B segments. Being connected to an international network of partner companies, the EOS Group has access to resources in more than 180 countries. Its key target sectors are banking, utilities and telecommunications, along with the public sector, real estate, mail order and e-commerce.
  For more information please visit: www.eos-solutions.com.

  Printo
 • Hamburg. ‘You know what you have to do’ – this message passed on by a husky voice on the telephone to a person in a dark parking garage launches one of the three viral spots placed online by the EOS Group. Today, the specialist for receivables management starts its viral campaign ‘The debt collectors’ way’ on Facebook and YouTube. The films address well-known preconceptions of the debt collection industry in an entertaining way and these are then refuted on the associated campaign website (www.the-debt-collectors-way.com). EOS deliberately plays with some well-known stereotypes with the aim of making the taboo topic of debt collection an objective subject of conversation.

  Debt collection is an important economic service but its public perception is often very detached from reality. ‘We have produced three video spots to showcase reputable debt collection’, says Klaus Engberding, Chairman of the EOS Group’s Board of Directors. ‘Thus, we take responsibility for the professionalism of our industry.’ The unusual approach that EOS takes, is an essential element of the concept: ‘Instead of bone-dry arguments we work with charming short stories’, explains Lara Flemming, Head of Corporate Communications & Marketing of the EOS Group. ‘We very deliberately take aim right at the heart of the stereotypes and preconceptions, address and then resolve them in our films in a light-hearted, twinkle-in-the eye way.’ Making ‘what debt collection truly is’ really clear is just one of the campaign objectives. Ms Flemming: ‘The campaign should be seen as an offer of dialogue. We want to be transparent about our work, to be open and ‘talk with each other, not talk over each other’. 

  The videos were produced under the direction of the Hamburg-based creative agency, La Red. The three videos in the ‘Debt collectors’ way’ campaign can be viewed on the campaign website: www.the-debt-collectors-way.com

  The EOS Group 
  The EOS Group is one of the leading international providers of customised financial services. Its main focus is on receivables management covering three key business segments: fiduciary collection, debt purchase and business process outsourcing. With just under 8,000 employees and more than 60 subsidiaries, EOS offers some 20,000 clients in 28 countries around the world financial security with tailored services in the B2C and B2B segments. Being connected to an international network of partner companies, the EOS Group has access to resources in more than 180 countries. Its key target sectors are banking, utilities and telecommunications, along with the public sector, real estate, mail order and e-commerce.

  For more information please go to: www.eos-solutions.com.You can download high-resolution press photos and further press information here: http://eos-solutions.com/the-debt-collectors-way

  Contact for press queries:
  HOSCHKE & CONSORTEN
  Public Relations GmbH
  Christof Kaplanek
  Tel.: +49 40 36 90 50-38
  Email: c.kaplanek@hoschke.de

  Phil Stephan
  Tel.: +49 40 36 90 50-53
  Email: p.stephan@hoschke.de

  Printo
Trego më shumë