Ne ju mbajmë të përditësuar

Të gjitha Njoftimet për Shtyp

Titulli
Data e Botimit
  • Одлична можност за компаниите: Повеќе од една третина од потрошувачите благонаклонети кон „компензација за податоци“
  • Мнозинството се подготвени да продадат најмалку една ставка од личните информации на веродостојна компанија
  • Подготвеноста за откривање на податоците дури ја надминува побарувачката во некои случаи

  Скопје, 6 октомври, 2020 година – Во денешната дигитална средина, податоците како бројот на банкарската сметка, датум на раѓање, детали за здравјето или преференции за купување станаа клучен економски капитал. Затоа управувањето со податоците и нивната вредност, како и причините зошто компаниите сакаат да ги користат, сѐ повеќе се тема на јавна дебата. Истото е потврдено и со неодамнешната репрезентативна анкета насловена „Колкава е вредноста на податоците?“ што ја спроведе давателот на финансиски услуги и инвеститор EOS во 17 земји. Анкетата откри дека повеќе од 60 проценти од потрошувачите во Европа и во САД и дури 70 проценти во Русија веруваат дека компаниите треба да им надоместат на клиентите за употребата на нивните податоци. Повеќе од една третина од испитаници, а во Русија дури и половина од нив, рекле дека се подготвени да дадат одредени податоци, но за возврат да добијат компензација.

  Довербата и финансиските награди како двигатели на зголеменото откривање податоци

  За луѓето да бидат подготвени да ги откријат личните податоци, од клучно значење за нив е довербата во компанијата или организацијата да управува со нивните податоци одговорно и да се придржува кон релевантните законски прописи. Анкетата на EOS јасно покажа дека мнозинството потрошувачи би продале најмалку една ставка од личните податоци за пари на веродостојна компанија (Европа: 82 проценти, САД: 75 проценти, Русија: 90 проценти). Луѓето се најмалку загрижени за откривањето на одлуки за купување и преференции за производи и брендови, но сметаа дека деталите за сметки/кредитни картички или увидите во нивната банкарска сметка, особено вреди да бидат заштитени. Запрашани за тоа каква специфична компензација претпочитаат, за повеќе од половина од испитаниците материјалните награди и попустите се особено привлечни, додека во сите региони има помала побарувачка за услуги како компензација, при што само околу 20 % ја претпочитаат оваа можност.

  EOS data survey: What’s the value of data?

  Анализата на податоци како основа за модерното управување со побарувања

  Прегледот на управувањето со побарувања покажува дека за компаниите вреди да ги мотивираат потрошувачите да ги откријат своите податоци. Бидејќи колку се подобри достапните податоци за купувачите на даден производ или услуга, толку побрзо може да се стапи во контакт со нив во случај на неисполнување на обврската за плаќање. А колку повеќе има веќе достапни емпириски податоци за случаи со побарувања, толку подобро ќе одговара предложениот план за плаќање на рати со финансиската ситуација на клиентот и, како резултат на тоа, толку е поверојатно клиентот да се придржува кон тој план. Поради тоа, Центарот за аналитика игра клучна улога за давателот на услуги за управување со побарувања EOS. Со помош на алгоритмите за машинско учење, неговата централна платформа анализира илјадници случаи со наплата на долгови за да ги утврди најдобрите чекори за обработка што треба да се преземат следно.

  Подготвеноста за откривање на податоците дури ја надминува побарувачката во некои случаи

  Анкетата на EOS открива дека на еден од петмина потрошувачи веќе му било понудена компензација за да открие одредени детали. Во Европа, тоа е најчесто во Шпанија и Романија, каде што дури еден од четворица потрошувачи добил таква понуда. Во некои случаи, меѓутоа, подготвеноста на потрошувачите да ги откријат податоците всушност го надминува бројот на понудите за компензација од компаниите. „Мислам дека тука сепак има значителни можности и неупотребен потенцијал“, нагласува Јоаким Голер.

  „Плановите за плаќање на рати веќе се изработуваат врз основа на анализа на интелигентни податоци во многу земји каде што работи EOS“, објаснува Јоаким Голер, раководител на Центарот за аналитика. „Во интерес на сите страни е да се затворат случаите со наплата што е можно побрзо за да се заштедат трошоците на двете страни. А податоците може токму тука да помогнат. Колку поскоро се воспостави контакт и колку се подобри шансите да се исполни договорот за плаќање, толку е поверојатно кредиторот да си ги добие своите пари и потрошувачот да нема долг. Затоа, апсолутно може да биде во интерес на лицата што не ги исполниле обврските да ги откријат податоците.“

  Joachim Göller, Head of the Center of Analytics at EOS, sees great potential in data analysis.
  Јоаким Голер, раководител на Центарот за аналитика
  EOS data survey: What’s the value of data?

  За репрезентативната анкета на EOS „Колкава е вредноста на податоците?“ 2020 година

  Анкетата на EOS, којашто беше спроведена во партнерство со институтот за истражување на пазарот Kantar пролетта во 2020 година, е репрезентативна за (онлајн) популација на возраст над 18 години во анкетираните 17 земји. За анализата беше употребен примерок по случаен избор од 1000 испитаници од секоја од земјите: Белгија, Бугарија, Хрватска, Република Чешка, Франција, Германија, Полска, Романија, Русија, Србија, Словачка, Словенија, Шпанија, Швајцарија, Обединето Кралство и САД и 300 испитаници од Северна Македонија. Учесниците во анкетата одговорија на прашањата за тоа како лично управуваат и ги откриваат податоците, нивната доверба во компаниите и за нивната подготвеност да ги продадат податоците за компензација.

  Повеќе информации за истражувањето може да најдете овде.

  За EOS Group

  EOS Group е еден од водечките финансиски инвеститори водени од технологија и експерт во обработката на заостанати побарувања. Главниот бизнис на компанијата е купување портфолија со необезбеден и обезбеден долг. Со повеќе од 40 години искуство, EOS им нуди на околу 20 000 клиенти во 26 земји ширум светот паметни услуги за сите нивни потреби за управување со побарувања. Нејзините клучни целни сектори се банкарство, комунални услуги, недвижнини и е-трговија. EOS има вработено повеќе од 7500 луѓе и е дел од Otto Group.

  За повеќе информации за EOS Group, Ве молиме одете на www.eos-solutions.com

  Printo
  • Само 33 проценти од Европејците имаат доверба компаниите соодветно да управуваат со нивните дигитални податоци; во САД, тоа се само еден од четворица потрошувачи
  • Банките и компаниите што овозможуваат плаќање онлајн уживаат најголем степен на доверба, додека телекомуникациските компании, малопродажниците онлајн, социјалните мрежи и услугите за пораки се рангирани подолу на скалата на доверба

  Место, 6 октомври, 2020 година – Одговорното управување со вредната стока „дигитални податоци“ сега станува поважно од кога било претходно. Бидејќи таквите податоци им помагаат на компаниите подобро да ги разберат нивните клиенти и што тие претпочитаат, како и да одговорат на пазарните трендови. Меѓутоа, подготвеноста на потрошувачите да ги откријат своите податоци круцијално зависи од довербата. Во тој однос, на компаниите не ми одеше многу добро до сега, со оглед дека само 33 проценти од Европејците им веруваат на компаниите да управуваат со нивните дигитални податоци. Државјаните на САД имаат уште помалку доверба (23 проценти), додека Русите се нешто помалку скептични (41 процент). Ова се дел од наодите од неодамнешната репрезентативна анкета насловена „Колкава е вредноста на податоците?“ што ја спроведе давателот на финансиски услуги и инвеститор EOS во 17 земји. Причините за таквиот скептицизам се делумно резултат на лошото искуство со откривањето податоци. Секој четврти или петти потрошувач во даден момент имал негативно искуство онлајн во однос на тоа.

  Значителни разлики во нивото на доверба што зависат од секторот и типот податоци

  Има јасни разлики од еден до друг сектор: Банките и давателите на финансиски услуги уживаат поголемо ниво на доверба кога се работи за управување со податоците на клиентите (Европа: 54 проценти, САД: 56 проценти, Русија: 54 проценти), иако тоа не е безусловно низ сите земји. Енергетските и осигурителните компании, исто така, се релативно успешни (просечната вредност низ сите земји е 39 проценти). Меѓутоа, постои недостаток на доверба кога станува збор за телекомуникациските компании (28 проценти во просек), малопродажниците онлајн (21 процент во просек) и социјалните мрежи и услугите за пораки (14 проценти во просек). Тоа што луѓето сепак им ги даваат своите податоци на последните (информации за контакт, податоци за движењето, однесувањето при купување и пребарување) може да се објасни со фактот дека корисниците сметаат дека тие податоци се помалку чувствителни. Универзално се смета дека најмногу вреди да бидат заштитени финансиските детали.

  EOS data survey: What’s the value of data?

  Минимизацијата на податоци и квалитетот на услугите создаваат доверба

  Според тоа, давателите на финансиски услуги ќе имаат особена придобивка од повисокото ниво на доверба што го уживаат кога станува збор за употребата на податоците. Меѓутоа, тие треба да воспостават баланс меѓу процесите за оптимизација со помош на што е можно повеќе податоци и да избегнуваат непотребни барања за податоци. Тоа е предизвик со којшто се соочува и EOS. Давателот на услуги за наплата на долгови, којшто ја нарача анкетата, има околу 60 вработени ширум светот во полињата на приватност на податоците и безбедност на информациите. „За да изградиме доверба меѓу нашите клиенти и потрошувачи, во EOS ја нагласуваме минимизацијата на податоците уште кога иницијално ги поставуваме проектите. Наместо да „собираме податоци само поради податоците“, се стремиме кон пристап за минимизација на податоците и истите ги собираме само за специфични цели,“ објаснува Штефан Боверман, Виш службеник за приватност на групацијата EOS Group. Тој работи со своите колеги да ја осигури приватноста на податоците во сите 26 земји каде EOS работи ширум светот. Меѓутоа, од негова перспектива, одговорното управување со податоците е само еден начин за да се воспостави доверба. „Нормално, висококвалитетните производи и одличното ниво на услугата се исто толку важни за да се стекне доверба во една компанија додека таа внимателно управува со податоците што ѝ се доверени,“ вели Боверман.

  Стефан Боверман, Виш офицер за приватност на EOS група
  EOS data survey: What’s the value of data?
  Естер ван Оирсву, раководител на интеграција на портали EOS технолошки решенија

  Минимизација на податоци преку дигитални портали за самопослужување

  Еден пример за пристап за минимизација на податоците се услужните портали на EOS, преку кои лицата што не ги исполниле обврските може да ги подмират нивните заостанати долгови. Преку тие портали се собираат само податоци што се неопходни за процесот на плаќање. На тој начин се стекнува доверба, вели Естер фон Оирсоу, Раководител за портали и интеграција во EOS Technology Solutions: „Нашите онлајн портали им овозможуваат на лицата што не ги исполниле обврските едноставен и самоопределен пристап до нивните заостанати долгови. Откако ќе го внесат индивидуалниот број на случај, може да го извршат плаќањето со само неколку кликови. А за повеќето понудени начини на плаќање, воопшто не мора да бидат дадени лични податоци. На тој начин, пречките за плаќање се екстремно мали бидејќи од искуство знаеме дека колку поголема самоопределба и флексибилност ќе создадеме, толку е поголема стапката на плаќање и поголема е довербата во нас.

  Постапки потребни преку сите национални граници

  Како што покажува анкетата, стекнувањето и градењето на довербата сѐ уште се голема работа во тек за многу компании. Во сите земји, недовербата и скептицизмот од страна на потрошувачите се на слично скалило. Но, јасно е дека дигиталната средина е израмнувач. Ако сакате да бидете дел од дигиталниот универзум, ќе се сретнете со истите глобални играчи и ќе бидете предмет на нивните правила во сите земји. Многу испитаници чувствуваат дека немаат избор кога станува збор за откривање на нивните податоци. Околу две третини од Европејците (66 проценти) и Американците (58 проценти) и четворица од петмина руски потрошувачи се пожалиле дека не се во можност ни да ги користат сите карактеристики на многу онлајн услуги без да ги откријат своите податоци. Покрај тоа, околу 60 проценти немаат доволно информации за тоа како да го спречат или ограничат откривањето на нивните податоци.

  За репрезентативната анкета на EOS „Колкава е вредноста на податоците?“ 2020 година

  Анкетата на EOS, којашто беше спроведена во партнерство со институтот за истражување на пазарот Kantar пролетта во 2020 година, е репрезентативна за (онлајн) популација на возраст над 18 години во анкетираните 17 земји. За анализата беше употребен примерок по случаен избор од 1000 испитаници од секоја од земјите: Белгија, Бугарија, Хрватска, Република Чешка, Франција, Германија, Полска, Романија, Русија, Србија, Словачка, Словенија, Шпанија, Швајцарија, Обединето Кралство и САД и 300 испитаници од Северна Македонија. Учесниците во анкетата одговорија на прашањата за тоа како лично управуваат и ги откриваат податоците, нивната доверба во компаниите и за нивната подготвеност да ги продадат податоците за компензација.

  Повеќе информации за истражувањето може да најдете овде.

  За EOS Group

  EOS Group е еден од водечките финансиски инвеститори водени од технологија и експерт во обработката на заостанати побарувања. Главниот бизнис на компанијата е купување портфолија со необезбеден и обезбеден долг. Со повеќе од 40 години искуство, EOS им нуди на околу 20 000 клиенти во 26 земји ширум светот паметни услуги за сите нивни потреби за управување со побарувања. Нејзините клучни целни сектори се банкарство, комунални услуги, недвижнини и е-трговија. EOS има вработено повеќе од 7500 луѓе и е дел од Otto Group.

  За повеќе информации за EOS Group, Ве молиме одете на www.eos-solutions.com

  Printo
  • Vlera të reja të larta në të ardhura dhe EBITDA
  • Investim i fortë në blerje të borxhit: zhvillim i mëtejshëm për t'u bërë investues financiar global
  • "Krahas blerjes së borxhit të siguruar, ne do të zgjerojmë qenësisht biznesin e siguruar të pasurive të paluajtshme"

  Hamburg, Gjermani; 16 korrik 2019 – Grupi EOS me seli qendrore në Hamburg ka rritur të ardhurat e tij në vitin financiar 2018/19 me 2,3 përqind në 813,7 milion euro. Fitimi para interesave, tatimeve dhe amortizimeve (EBITDA) u rrit në 283,6 milion euro. Në këtë mënyrë, ofruesi ndërkombëtar i shërbimeve financiare individuale, i cili i përket Grupit Otto, mundi të regjistronte një rekord të ri në të dy treguesit kyç të përformancës. Një nga arsyet kryesore të këtij  zhvillimi pozitiv ishte investimi i madh në blerjen e portofolave të pasiguruara dhe të siguruara të borxhit: në vitin e kaluar financiar EOS ka investuar 668 milion euro në borxhe dhe pasuri të paluajtshme dhe u zhvillua gjithnjë e më tepër në një investues financiar global.

  Investimi i madh në blerje të borxhit vazhdon

  "Jam shumë i kënaqur me një vit financiar jashtëzakonisht të kënaqshëm", thotë Klaus Engberding, drejtor i bordit ekzekutiv i Grupit EOS. "Si për të ardhurat, ashtu dhe për fitimin kemi arritur një nivel të shkëlqyer. Pavarësisht harmonizimit të vitit financiar në vitin paraardhës*, ne ishim në gjendje të rritnim të ardhurat e Grupit EOS. Kjo është një shenjë e qartë e rritjes së qëndrueshme të biznesit tonë", vazhdoi Engberding. "Krahas blerjes së borxhit të siguruar, ne do të zgjerojmë qenësisht biznesin e siguruar të pasurive të paluajtshme. Me teknologjitë tona të lëvizura nga të dhënat, ne mund t'i vlerësojmë dhe përpunojmë në mënyrë optimale borxhet – baza perfekte për të vazhduar të investojmë fort në blerjet globale të borxheve."

  Grupi EOS përbëhet nga më shumë se 60 kompani në 26 vende dhe punëson më shumë se 7500 punonjës. Nëpërmjet një rrjeti partneri, EOS u ofron 20 000 klientëve të tij shërbime smart në 180 vende në mbarë botën.

  Vështrim i përgjithshëm i treguesve kyç të performancës:

   

   

  2018/19

  2017/18

  Të ardhurat e shitjeve

  (milion €)

  nga të cilat
  Gjermania

  Evropa Perëndimore
  Evropa Lindore
  Amerika e Veriut

  813,7


  341,1
  220,9

  203,2

  48,5

  795,0


  327,5
  240,4
  183,2
  44,0

  EBITDA (milion €)

  283,6

  279,8

  Për arsye llogaritjeje në tabela mund të shfaqen diferenca rrumbullakosjeje.


  Evropa Lindore me rritje në fushën e borxheve të siguruara

  Në rajonin e Evropës Lindore, EOS po kënaqet me rekorde të të gjitha kohërave: "Ne jemi shumë krenar për fitimin tonë në Evropën Lindore për vitin financiar të kaluar", thotë Marwin Ramckem, administrator i Grupit EOS dhe përgjegjës për këtë rajon. "Me 203,2 milion euro, të ardhurat tejkalojnë ato të vitit paraardhës me më shumë se dhjetë përqind. Edhe fitimi para tatimeve është gjithashtu qenësisht më i lartë se ai i vitit paraardhës". Për të dy treguesit kyç të përformancës EOS arriti nivelin më të lartë të arritur ndonjëherë në këtë rajon. "Ne mundëm të rrisim përsëri vëllimin e investimeve tona në portofolat e borxhit të keq. Para së gjithash në Poloni dhe Kroaci, por edhe në Rusi dhe Sllovaki, vlera e vitit paraardhës u tejkalua qenësisht", vazhdoi Ramcke. Në veçanti investimet në borxhet e siguruara u zgjeruan, në këtë fushë EOS është aktualisht aktiv në nëntë vende të Evropës Lindore. Ramcke: "Në këtë segment ne vazhdojmë të shohim shanse të rritjes dhe në të ardhmen planifikojmë ta zgjerojmë fushën e biznesit në të gjitha vendndodhjet tona të Evropës Lindore".
  Më shumë rreth vitit financiar të EOS në Evropën Lindore: LINK zur jeweiligen Länder-Website [nur Länder-PM]

  Rreth Grupit EOS

  Grupi EOS është një ofrues kryesor ndërkombëtar i shërbimeve financiare individuale. Si specialist në vlerësimin dhe përpunimin e borxheve, EOS përdor teknologjitë e reja për t'i ofruar 20000 klientëve të tij në 26 vende sigurinë financiare nëpërmjet shërbimeve smart. Biznesi kryesor i kompanisë është blerja e portofolave të borxhit të pasiguruar dhe të siguruar. Duke punuar në një rrjet ndërkombëtar të kompanive partnere, Grupi EOS, me më shumë se 7500 punonjës dhe mbi 60 filiale, disponon resurse në më shumë se 180 vende. Sektorët kryesorë janë: bankat, shërbimet komunale, sektori i pasurive të paluajtshme dhe E-Commerce. EOS është pjesë e Grupit Otto.

  Informacione të mëtejshme rreth Grupit EOS: www.eos-solutions.com

  Printo
 •  

  • Постигнати нови височини на приходот и EBITDA.
  • Силни инвестиции во купувањето долгови: уште еден чекор кон станувањето на глобален финансиски инвеститор
  •  „Во голема мера ќе го прошириме нашиот бизнис обезбеден со недвижнини, покрај купувањето на необезбедени долгови

  Хамбург, Германија; 16 јули 2019 година – EOS Group, со седиште во Хамбург, го зголеми својот приход во фискалната 2018–2019 година за 2,3 проценти до 813,7 милиони евра. Заработката пред камата, даноци, депрецијација и амортизација (EBITDA) порасна до 283,6 милиони евра. Според тоа, меѓународниот давател на приспособени финансиски услуги, којшто припаѓа на Otto Group, постигна нов рекорд во однос на двата клучни индикатори за изведба. Една од главните причини за позитивниот развој беше високата инвестиција во купување на портфолија на необезбеден и обезбеден долг: EOS инвестираше 668 милиони евра во побарувања и недвижнини во последната фискална година и сè повеќе еволуира во глобален финансиски инвеститор.

  Високата инвестиција во купување долгови продолжува непречено

  „Среќен сум за исклучително задоволителната фискална година“, рече Клаус Енгбердинг (Klaus Engberding), Претседател на Извршниот одбор на EOS Group. „Како во однос на приходот, така и во однос на профитот, повторно постигнавме извонредно ниво. И покрај хармонизацијата за фискалната година во претходната година*, успеавме да го зголемиме приходот на EOS Group. Тоа е јасен знак за нашиот одржлив деловен раст“, рече Енгбердинг. „Во голема мера ќе го прошириме нашиот бизнис обезбеден со недвижнини, покрај купувањето на необезбедени долгови.“ Со нашата технологија чиј двигател се податоците, оптимално може да ги процениме и обработиме побарувањата - совршена основа за да продолжиме силно да инвестираме во купување долгови ширум светот“.

  EOS Group се состои од повеќе од 60 компании во 26 земји и има вработено повеќе од 7500 луѓе. По пат на партнерска мрежа, EOS им нуди паметни услуги на своите над 20 000 потрошувачи во 180 земји насекаде во светот.

  * Во извештајниот период 2017-2018 година, околу 30 компании на EOS беа вклучени со 14 наместо 12 месеци во консолидираните финансиски извештаи за крајот на годината.

  Преглед на клучните индикатори за изведбата:

   

  2018-2019 година

  2017-2018 година

  Приход од продажба

  (Милиони евра)

  од кои
  Германија

  Западна Европа
  Источна Европа
  Северна Америка

  813,7

   

  341,1

  220,9

  203,2

  48,5

  795,0

   

  327,5

  240,4

  183,2

  44,0

  EBITDA (Милиони евра)

  283,6

  279,8

  Во табелата може да има прикажани разлики што се должат на заокружување на цифрите.


  Источна Европа со пораст во обезбедените побарувања

  Во Источна Европа, EOS ужива целовремени височини: „Горди сме со нашите резултати во Источна Европа за последната фискална година“, рече Марвин Рамке (Marwin Ramcke), Извршен директот на EOS Group одговорен за овој регион. „Со 203,2 милиони евра, приходот го надминува оној од минатата година за повеќе од 10 проценти. Заработката пред данокот е, исто така, многу повисока отколку во претходната година“. За двата клучни индикатори за изведба (KPI), EOS достигна највисоко ниво до сега во регионот. „Повторно бевме во можност да го зголемиме обемот на нашата инвестиција во портфолија со лош долг. Особено во Хрватска и во Полска, но исто така и во Русија и Словачка, нивото од претходната година беше јасно надминато“, според Рамке. Инвестицијата во обезбедени побарувања беше особено проширена; EOS е сега активна во ова поле во девет Источноевропски земји. Рамке: “И понатаму гледаме одлични можности за раст во овој сегмент ипланираме да го прошириме деловниот сегмент во сите наши источноевропски локации во иднина“.

  Повеќе за фискалната година на EOS за Источна Европа: LINK zur jeweiligen Länder-Website [nur Länder-PM]

  За EOS Group

  EOS Group е водечки меѓународен давател на приспособени финансиски услуги. Како специјалист во процената и обработката на побарувања, EOS применува нови технологии за да им понуди на своите 20 000 потрошувачи во 26 земји финансиска сигурност по пат на паметни услуги. Главниот бизнис на компанијата е купување портфолија со необезбеден и обезбеден долг. Во рамките на меѓународна мрежа на партнерски компании, EOS Group вработува повеќе од 7500 вработени во над 60 подружници и има пристап до ресурси во повеќе од 180 земји. Нејзините клучни таргетирани сектори се банкарство, комунални услуги, недвижнини и е-трговија. EOS е дел од Otto Group

  За повеќе информации за EOS Group, Ве молиме одете на www.eos-solutions.com.

 • Компанијата за откуп и наплата на побарувања ЕОЅ Матрих ДООЕЛ членка на EOS Групацијата, е во процес на превземање на активности за усогласување со измените и насоките кои ги предвидува европската регулатива за заштита на лични податоци (General Data Protection Regulation - GDPR).

  Во изминатиот период ЕОS Матрих ДООЕЛ активно работеше и на одржување на стандарди за обезбедување на највисоко ниво на безбедност на информациите (ISO 27001), следствено на што и проактивно истапува кон навремено усогласување со препораките од GDPR. Истовремено, компанијата активно ги следи и измените на локалната регулатива за заштита на лични податоци и своето работење навремено го усогласува со истата.

  Во периодот кој претстои EOS Матих ДООЕЛ својот договорен однос ќе го усогласи согласно барањата на регулативата.

  Printo
  • Payment practices continue to improve, with 81 percent of all invoices being paid on time
  • But future outlook more pessimistic than of late
  • Consumers more reliable payers than business customers

  Hamburg, September 9, 2019 – Payment practices in Europe have continued to improve in both the B2C and B2B segments, with 81 percent of all invoices currently being paid on time. Five years ago it was just 75 percent. In Eastern Europe, four out of five payments arrive on time (80 percent); in Western Europe it’s as much as 83 percent. Punctual payment is especially high in Russia, where 89 percent of all receivables are paid on time, followed by Germany (86 percent) and Denmark (85 percent). In Europe, Slovakia (76 percent), Bulgaria and Greece (each 77 percent) are bringing up the rear for punctuality. The representative survey “European Payment Practices” 2019, conducted on behalf of financial services provider EOS, polled 3,400 companies in 17 European countries.

  The outlook is gloomy – is the tide about to turn for payment practices?

  Despite the ongoing positive trend in payment practices, European companies are meanwhile looking skeptically to the future. Only 22 percent expect a significant improvement in payment practices in the next two years; in 2018 the figure was 24 percent. On the other hand, 15 percent of those polled expect things to get worse; that’s an increase of two percent compared with the previous year. In Western Europe, companies from Germany and the UK are particularly negative about the future. In Eastern Europe, it is primarily companies from Russia and Slovenia that assume an adverse trend.

  “The survey confirms what many current economic forecasts are also showing: the mood in the European economy is no longer as optimistic as it has been in recent years,” says Klaus Engberding, CEO of the EOS Group. “In the UK, a possible no-deal Brexit is dampening expectations, and in Germany the negative economic outlook in particular is having an impact on morale. If global trade disputes are further exacerbated, a decline in payment levels in Europe can be expected as early as next year.”

  Five-year trend: payment terms in Europe were reduced and payment practices improved ...

    2019 2014
  Average payment term 33 days 37 days
  Receivables paid on time 81% 75%
  Receivables paid late or unrecoverable 19% 25%

   

  … but how long will the trend continue?

    2019 2018

  “Payment practices will generally/significantly improve in the next two years”

  22% 24%

  “Payment practices will generally/significantly deteriorate in the next two years.”

  15% 13%

   

  Majority still dispenses with outside support for receivables management

  In Europe, companies getting professional support with their receivables management are still in the minority. Just four out of ten companies (42 percent) work with external service providers to recover outstanding debts. “With a view to a potentially depressed economic climate in particular, those companies not already doing so should professionalize their receivables management to a greater extent and look at working with external collection providers, to keep their cash flows stable in the event of a possible decline in the level of payments,” says Engberding.

  Consumers more reliable payers than companies

  As the EOS Survey shows, European companies set their customers an average payment term of 33 days; five years ago they were allowed four days more. Whereas in 84 percent of cases consumers and private customers meet this deadline, only 79 percent of companies manage to do so. The main reasons for payment delays cited by the respondents were primarily cash flow problems in the B2C segment (57 percent) and in the B2B segment, outstanding payments by a customer’s own clients (55 percent) and the use of supplier credits (51 percent).

  Please find further information in our EOS newsroom.

   

  About the EOS Survey “European Payment Practices” 2019

  In partnership with independent market research institute Kantar, EOS conducted phone interviews with 3,400 companies in 17 European countries to ask them about the prevailing payment practices in their respective locations. In the spring of 2019, 200 companies with an annual turnover of more than EUR 5 million in each of the countries Belgium, Bulgaria, the Czech Republic, Croatia, Denmark, France, Germany, Greece, Hungary, Poland, Romania, Russia, Slovakia, Slovenia, Spain, Switzerland, and the UK answered questions about their own payment experiences and current issues relating to risk and receivables management. The annual survey has now been conducted by EOS no less than 12 times.

  About EOS Group

  EOS Group is a leading international provider of customized financial services. As a specialist in the evaluation and processing of receivables, EOS deploys new technologies to offer its some 20,000 customers in 26 countries financial security through smart services. The company’s core business is the purchase of unsecured and secured debt portfolios. Working within an international network of partner companies, EOS Group has a workforce of more than 7,500 and over 60 subsidiaries, so it can access resources in more than 180 countries. Its key target sectors are banking, utilities, real estate and e-commerce. EOS is part of Otto Group.

  Printo
Trego më shumë

PARAMETRAT E KUKIT

Në ueb sajtin tonë ne përdorim kukit për t'ju mundësuar që të keni vizitën më të mirë të mundshme në ueb sajt. Këto përfshijnë kukit që janë të nevojshme për funksionimin e ueb sajtit, ato që përdoren vetëm për qëllime statistikore anonime, kukit që përdoren për parametra komoditeti dhe kukit që përdoren për t'ju siguruar përmbajtje të personalizuar dhe të bazuar në interes. Ju mund të vendosni vetë nëse doni të lejoni përdorimin e kukive për statistika, komoditet dhe marketing. Përveç kësaj, ju mund të ndryshoni/tërhiqni pëlqimin tuaj në çdo kohë duke klikuar në parametrat për Ndryshimin e Kukive (Change Cookies) në pjesën e poshtme të ueb sajtit. Informacione shtesë mund të gjenden në Politika e Privatësisë.

E domosdoshme

Ne përdorim kukit e domosdoshme. Këto kuki janë të domosdoshme për operimin dhe funksionet themelore të ueb sajtit. Në veçanti, ato mundësojnë funksionimin përkatës të sigurisë së ueb sajtit tonë.
Për kukit të cilat i përdorim ne mund të lexoni këtu.

Komoditeti

Nëse lejoni kukit për komoditet, ne mund ta bëjmë më të lehtë për ju përdorimin e sajtit tonë. Nëse përsëri vizitoni ueb sajtin për të përdorur shërbimet tona, automatikisht do të njihet se tashmë na keni vizituar dhe hyrjet dhe parametrat që keni bërë do të njihen automatikisht në mënyrë që të mos keni nevojë t'i futni ato përsëri. Për shembull, përmes kësaj, nuk do të keni nevojë që secilën herë të ri-fusni përsëri të dhënat tuaja të përdoruesit, por ju do të keni qasje në të dhënat e futura tashmë kur vizitoni ueb sajtin përsëri. 
Për kukit të cilat i përdorim ne mund të lexoni këtu.

Statistika

Ne përdorim kuki statistikore për të përmirësuar ofertën tonë dhe për të siguruar një dizajn të bazuar në nevoja dhe optimizim të vazhdueshëm të ueb sajtit tonë. 
Për këtë, ne mbledhim të dhëna anonime për statistika dhe analitikë, për shembull, për të përcaktuar trafikun e sajtit dhe sjelljen e përdoruesit dhe për të përshtatur dhe përmirësuar përmbajtjen tonë dhe përvojën e ueb sajtit. 
Për kukit të cilat i përdorim ne mund të lexoni këtu.

Marketingu

Ne përdorim kukit e marketingut në mënyrë që të mund t'ju ofrojmë përmbajtje përkatëse dhe të bazuara në interes kur vizitoni ueb sajtin tonë. 
Për kukit të cilat i përdorim ne mund të lexoni këtu.