Stamposja

EOS Matrix DOOEL

Aminta III No. 1
Shkup 1000
Maqedoni

Telefoni: +389 2 3200400
Faksi: +389 2 3200334

Drejtoresha menaxhuese
Katerina Bosevska

Regjistri tregtar
5754704

Pavarësisht çdo përpjekjeje për të siguruar saktësinë dhe përditësimin që ndodhet në këtë faqe interneti, EOS Matrix DOOEL dhe partnerët e tij nuk garantojnë korrektësinë, saktësinë dhe konveniencën e asnjë informacioni. Në asnjë lloj rrethane, EOS Matrix DOOEL ose partnerët e tij nuk do të jenë përgjegjës për dëmet apo pasojat e drejtpërdrejta, të tërthorta ose të veçanta nga përdorimi ose besimi i informacionit që ndodhet në këtë faqe interneti. Të gjitha të dhënat e përpunuara nga URL EOS Matrix DOOEL bëhen në një mjedis të sigurt. Të dhënat përpunohen me qëllimin ekskluziv të ofrimit të përgjigjeve ndaj pyetjeve tuaja dhe nuk do t’u jepen palëve të tjera e nuk do të përdoren për qëllime të tjera.

Gjurmimi në internet dhe përdorimi i cookies

Ne e marrim me shumë seriozitet mbrojtjen e privatësisë tuaj kur marrim, përpunojmë dhe përdorim të dhënat tuaja personale në pajtim me kërkesat ligjore dhe duam që ju të ndiheni rehat dhe të sigurt kur përdorni faqen tonë të internetit. Kjo deklaratë për mbrojtjen e të dhënave zbatohet vetëm për këtë faqe interneti dhe jo për faqet e tjera të lidhura të internetit.

Kjo faqe interneti përdor teknologji gjurmimi për të mbledhur të dhënat e vizitorëve. Këto të dhëna mblidhen në mënyrë anonime që të përdoren për marketing dhe qëllime optimizimi. Të gjitha të dhënat ruhen duke përdorur një ID anonime përdoruesi dhe mund të bashkohen për një profil përdorimi. Kukit mund të përdoren për të mbledhur dhe ruajtur këto të dhëna, por të dhënat mbeten rreptësisht anonime. Të dhënat nuk do të përdoren për të identifikuar një vizitor personalisht dhe nuk bashkohen me asnjë të dhënë personale. Mbledhja dhe ruajtja e të dhënave mund të refuzohet në çdo kohë për shërbime të mëtejshme.

Përdorimi i Siteimprove Analytics

Kjo faqe interneti përdor Siteimprove Analytics, një shërbim analitik uebi që ofrohet nga Siteimprove. Siteimprove Analytics përdor “cookies”, të cilat janë skedarë teksti në kompjuterin tuaj, për të ndihmuar EOS Matrix DOOEL të analizojnë se si vizitorët e përdorin faqen. Informacioni i gjeneruar nga “cookies” për përdorimin e faqes së internetit nga vizitorët do të ruhet dhe përpunohet nga Siteimprove në serverët në Danimarkë.

Adresat e IP-së janë bëhen anonime në mënyrë të pakthyeshme para se të dhënat të vihen në dispozicion në Siteimprove Analytics ose Intelligence Suite për EOS.

EOS do ta përdorë këtë informacion për vlerësimin e përdorimit të faqes së internetit nga vizitorët, duke përpiluar raporte mbi aktivitetin e faqes dhe përfundimisht për përmirësimin e përvojës me faqen për vizitorët e saj. Siteimprove nuk do t’ia transmetojë informacionin palëve të treta apo ta përdorë për qëllime marketingu ose reklamimi.

Këto janë “cookies” që përdoren nga Siteimprove në këtë faqe interneti:

Emri i “cookie”: nmstat

Lloji: I vazhdueshëm - skadon pas 1000 ditëve

Ky “cookie” përdoret për të ndihmuar në regjistrimin e përdorimit të faqes së internetit nga vizitorët. Ai përdoret për të mbledhur statistika rreth përdorimit të faqes si për shembull kur vizitori e ka vizituar së fundi faqen. “Cookie” nuk përmban informacion personal dhe përdoret vetëm për analitikë uebi.

Emri i “cookie”: siteimproveses

Lloji: “Cookie” seance

Ky “cookie” përdoret thjesht për të gjurmuar sekuencën e faqeve që shikon një vizitor gjatë një vizite në faqe. Duke përdorur këtë faqe interneti, vizitori miraton përpunimin e të dhënave rreth tij/saj nga Siteimprove në mënyrën dhe për qëllimet e përcaktuara më sipër.

Ju mund ta parandaloni mbledhjen e të dhënave nga Siteimprove Analytics duke klikuar lidhjen vijuese. Do të vendoset një “cookie” për mospërfshirje që do të parandalojë mbledhjen e të dhënave tuaja në të ardhmen duke vizituar këtë faqe interneti:

Kukit për seancat të kërkuara për funksionimin e faqes së internetit

Këto kuki ruhen automatikisht në server nga PHP për çdo përdorues. Si rregull, ato fshihen pas 20 minutash nga mungesa e aktivizimit të përdoruesit në faqen e internetit.

Kukit e promovimit

EOS po ashtu përdor kuki për disa promovime që janë ruajtur përtej afatit të një seance të caktuar (“Kukit ngulmuese”). Këto kuki sigurojnë, ndërmjet të tjerash, që t’ju tregohen disa promovime vetëm një herë dhe jo vazhdimisht. Kukit mbeten të ruajtura në shfletuesin tuaj derisa t’i fshini ato. Natyrisht që mund ta konfiguroni shfletuesin tuaj në mënyrë që kukit të mos ruhen në diskun tuaj të ngurtë. Të dhënat se si t’i ndryshoni parametrat e kukit në shfletuesin tuaj mund të gjenden në pjesën e ndihmës së shfletuesit tuaj.