Stamposja

EOS Matrix DOOEL

Aminta III No. 1
Shkup 1000
Maqedoni

Telefoni: +389 2 3200400
Faksi: +389 2 3200334

Drejtoresha menaxhuese
Katerina Bosevska

Regjistri tregtar
5754704

Pavarësisht çdo përpjekjeje për të siguruar saktësinë dhe përditësimin që ndodhet në këtë faqe interneti, EOS Matrix DOOEL dhe partnerët e tij nuk garantojnë korrektësinë, saktësinë dhe konveniencën e asnjë informacioni. Në asnjë lloj rrethane, EOS Matrix DOOEL ose partnerët e tij nuk do të jenë përgjegjës për dëmet apo pasojat e drejtpërdrejta, të tërthorta ose të veçanta nga përdorimi ose besimi i informacionit që ndodhet në këtë faqe interneti. Të gjitha të dhënat e përpunuara nga URL EOS Matrix DOOEL bëhen në një mjedis të sigurt. Të dhënat përpunohen me qëllimin ekskluziv të ofrimit të përgjigjeve ndaj pyetjeve tuaja dhe nuk do t’u jepen palëve të tjera e nuk do të përdoren për qëllime të tjera.

Politika e privatësisë së faqes në internet

PARAMETRAT E KUKIT

Në ueb sajtin tonë ne përdorim kukit për t'ju mundësuar që të keni vizitën më të mirë të mundshme në ueb sajt. Këto përfshijnë kukit që janë të nevojshme për funksionimin e ueb sajtit, ato që përdoren vetëm për qëllime statistikore anonime, kukit që përdoren për parametra komoditeti dhe kukit që përdoren për t'ju siguruar përmbajtje të personalizuar dhe të bazuar në interes. Ju mund të vendosni vetë nëse doni të lejoni përdorimin e kukive për statistika, komoditet dhe marketing. Përveç kësaj, ju mund të ndryshoni/tërhiqni pëlqimin tuaj në çdo kohë duke klikuar në parametrat për Ndryshimin e Kukive (Change Cookies) në pjesën e poshtme të ueb sajtit. Informacione shtesë mund të gjenden në Politika e Privatësisë.

E domosdoshme

Ne përdorim kukit e domosdoshme. Këto kuki janë të domosdoshme për operimin dhe funksionet themelore të ueb sajtit. Në veçanti, ato mundësojnë funksionimin përkatës të sigurisë së ueb sajtit tonë.
Për kukit të cilat i përdorim ne mund të lexoni këtu.

Komoditeti

Nëse lejoni kukit për komoditet, ne mund ta bëjmë më të lehtë për ju përdorimin e sajtit tonë. Nëse përsëri vizitoni ueb sajtin për të përdorur shërbimet tona, automatikisht do të njihet se tashmë na keni vizituar dhe hyrjet dhe parametrat që keni bërë do të njihen automatikisht në mënyrë që të mos keni nevojë t'i futni ato përsëri. Për shembull, përmes kësaj, nuk do të keni nevojë që secilën herë të ri-fusni përsëri të dhënat tuaja të përdoruesit, por ju do të keni qasje në të dhënat e futura tashmë kur vizitoni ueb sajtin përsëri. 
Për kukit të cilat i përdorim ne mund të lexoni këtu.

Statistika

Ne përdorim kuki statistikore për të përmirësuar ofertën tonë dhe për të siguruar një dizajn të bazuar në nevoja dhe optimizim të vazhdueshëm të ueb sajtit tonë. 
Për këtë, ne mbledhim të dhëna anonime për statistika dhe analitikë, për shembull, për të përcaktuar trafikun e sajtit dhe sjelljen e përdoruesit dhe për të përshtatur dhe përmirësuar përmbajtjen tonë dhe përvojën e ueb sajtit. 
Për kukit të cilat i përdorim ne mund të lexoni këtu.

Marketingu

Ne përdorim kukit e marketingut në mënyrë që të mund t'ju ofrojmë përmbajtje përkatëse dhe të bazuara në interes kur vizitoni ueb sajtin tonë. 
Për kukit të cilat i përdorim ne mund të lexoni këtu.