Do të dëshironit të blinit një shtëpi apo të shihnit botën? Si e menaxhojnë borxhin mijëvjeçarët.

The Generation Y and the clichés about their handling of money. For what do millennials spend money wisely and where do they waste it.

Learn more